OBAVIJESTI PRAKSA:
Obavijesti
Poštovani studenti/ice,   za dobivanje potpisa iz terenske prakse u sklopu kolegija Socijalna gerontologija, potrebno je dostaviti: 1. potvrdu o obavljenoj praksi; 1. socijalnu anamnezu jednog korisnika/ice u domu/udruzi; 2. intervju s korisnikom/icom doma/udruge na temu: Kvaliteta života u starijoj životnoj dobi; 3. kritički osvrt na provedenu praksu u domu/udruzi (1 stranica).    Navedeno je potrebno dostaviti do 31.05.2017. godine u sobu 17.
Repozitorij