OBAVIJESTI:
Obavijesti
21. 1. 2020. Neće se održati konzultacije kod prof. Štambuk zbog službene spriječenosti. Za sva pitanja obratite se na mail: astambuk@pravo.hr
Raspored za drugi kolokvij:    A - G  11.30 - 12.15 h   H - M  12.15 - 13.00 h  N - Ž   13.00 - 13.45 h