Obavijesti

Dana 30.5.2018. u 11 i 30 h biti će susreti i potpisi prema sljedećem rasporedu:

Prof. Štambuk, dvorana treće godine

1. DOM CENTAR, DOM TREŠNJEVKA, CARITAS - 11.30 DO 12.15h

2. DOM SV. ANA, DOM MEDVEŠČAK I DOM PARK  -12.15 DO 13 h

3. DOM DUBRAVA, TRNJE I PEŠČENICA - 13 DO 12.45 h

 

Prof. Rusac,mala dvorana 2 (preko puta Ceranea)

1. DOM MAKSIMIR, SV. JOSIP - 11.30 DO 12.15 h

2. KAP DOBROTE, BUZIN - 12.15 DO13 h

3. KSAVER, BENE VITA - 13 DO 13.45

Silvia Rusac

21. 5. 2018. u 13:04
Uređeno: 21. 5. 2018. u 13:05

Raspored za drugi kolokvij:

 

 A - G  11.30 - 12.15 h 

 H - M  12.15 - 13.00 h

 N - Ž   13.00 - 13.45 h

Silvia Rusac

Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana