Obavijesti

Molim studente

 koji su na praksi iz socijalne gerontologije u domu sv Josip i Trnje  da se  danas jave socijalnoj radnici Lani Poljak Branisavljević iz doma Trnje  radi volontiranja na Svjetskom danu plesa što će im biti priznato kao dio prakse.

mob Lane Poljak :

098 168 4116

 

Ana Štambuk

16. 4. 2018. u 14:12

Pravo izlaska na 1 kolokvij imaju studenti s jednim izostankom te oni koji imaju opravdan izostanak radi terenske nastave.

 

Raspored i podjela po grupama, SRIJEDA18.04.2018.:

11 i 30 h - studenti s prezimenom  A - F

12 i 15 h - studenti s prezimenom G - LJ

13 I 15 h - studenti s prezimenom M - S

14 h - studenti s prezimenom Š - Ž

Silvia Rusac

Priprema za praksu iz socijalne gerontologije biti će u srijedu 7.3. 2018.,

za grupu B od 14-15 sati

za grupu A od 15-16 sati

 

Obavezni su doći svi studenti, bez obzira na termin  i mjesto odrade prakse.

 

Ana Štambuk

grupa B, srijeda, 11.30-14.45

U grupi B su seminaristi grupe B i ostali studenti koji nisu u grupi A

 

 

grupa A, srijeda 15-18.15

U grupi A su svi studenti koji imaju izborni kolegij Krizne intervencije u socijalnom radu i seminaristi grupe A

Ana Štambuk

Seminaristi grupa A, ponedjeljak 9.45-13 sati

 1. Antić Doris
 2. Beljan Renata
 3. Brčković Lana
 4. Brnčić Barbara
 5. Budeš Martina
 6. Bušljeta  Gabrijela
 7. Butigan Nikolina
 8. Ćaleta Ivan
 9. Ćerimagić Jasmina
 10. Delić Danica
 11. Delić Ina
 12. Dulčić Ines
 13. Dunkić Ivo
 14. Đukić Ivana
 15. Grgić Mia
 16. Grubišić Maja
 17. Gverić Ana Marija
 18. Ivančić Iva
 19. Jambrović Mateja
 20. Jauk Dorotea
 21. Jurčić Marija
 22. Jurić Ana
 23. Karamatić Matea
 24. Klasić Petra
 25. Krmpotić Antonija
 26. Martinić Ena
 27. Mihaljinec Petra
 28. Mikšić Krešimir
 29. Pernjek Iva
 30. Šepčević Ivana
 31. Široki Dora
 32. Tomić Matea
 33. Vidović Karla
 34. Žigulić Nikolina
   
   

 

 

 

 

Seminaristi grupa B, srijeda 8-11.15

 

 

 1. Kolak Valentina
 2. Kovačević Maja
 3. Lakić Gabriela
 4. Lukurić Katarina
 5. Majerić Hana
 6. Marić Maja
 7. Marković Sara
 8. Mikecin Nikolina
 9. Mužek Ana
 10. Nikolić Mihaela
 11. Pavlić Sara
 12. Penđer Katarina
 13. Pleš Zrinka
 14. Rajić Matea
 15. Rajković Petra
 16. Rakovac Paula
 17. Sabo Mirna
 18. Solomun Matea
 19. Sopta Martina
 20. Sović Sanja
 21. Stanić Luka
 22. Šantek Jelena
 23. Šarčević Suzana
 24. Šepić Andrina
 25. Šimić Ivana
 26. Šipek Mislav
 27. Širanović Dora
 28. Šušlje Lucija
 29. Tomić Antonela
 30. Turkalj Kristina
 31. Vinković Klara
 32. Vuković Danijela Iva
 33. Vuković Lucija
 34. Zadravec Jelena
 35. Zrinjski Mislav
 36. Župan Anamarija
   
   
Ana Štambuk

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana