Studijski centar socijalnog rada
III. godina dodiplomski studij

 

DODIPLOMSKI STUDIJ

 

 

ISPITNI ROKOVI

 

III. godina stari program

 

 

Komparativna socijalna politika

Radno i socijalno pravo

Obiteljska terapija

Osnove upravnog prava

Socijalno planiranje

Socijalni rad s grupom

11.11.2013

11.11.2013

14.11.2013

11.11.2013

12.11.2013

11.11.2013

03.02.2014

03.02.2014

13.02.2014

03.02.2014

04.02.2014

03.02.2014

24.02.2014

17.02.2014

27.02.2014

17.02.2014

18.02.2014

17.02.2014

07.04.2014

07.04.2014

10.04.2014

07.04.2014

08.04.2014

07.04.2014

02.06.2014

02.06.2014

05.06.2014

02.06.2014

03.06.2014

09.06.2014

16.06.2014

16.06.2014

18.06.2014

16.06.2014

17.06.2014

23.06.2014

01.07.2014

30.06.2014

10.07.2014

30.06.2014

08.07.2014

07.07.2014

08.09.2014

01.09.2014

11.09.2014

01.09.2014

09.09.2014

08.09.2014

22.09.2014

15.09.2014

25.09.2014

15.09.2014

23.09.2014

22.09.2014

Organizacija uprave i socijalnih službi

Kriminologija i socijalna patologija

Socijalizacija zlostavljane i zanemarivane djece

Nenasilno rješavanje sukoba

 

Religije i socijalna pitanja

Socijalna gerontologija

12.11.2013

12.11.2013

13.11.2013

12.11.2013

11.11.2013

14.11.2013

04.02.2014

04.02.2014

05.02.2014

04.02.2014

03.02.2014

06.02.2014

18.02.2014

18.02.2014

19.02.2014

18.02.2014

24.02.2014

20.02.2014

08.04.2014

08.04.2014

09.04.2014

08.04.2014

07.04.2014

10.04.2014

03.06.2014

03.06.2014

04.06.2014

03.06.2014

02.06.2014

03.06.2014

17.06.2014

17.06.2014

18.06.2014

17.06.2014

16.06.2014

17.06.2014

01.07.2014

01.07.2014

09.07.2014

01.07.2014

01.07.2014

01.07.2014

02.09.2014

02.09.2014

03.09.2014

09.09.2014

08.09.2014

04.09.2014

16.09.2014

16.09.2014

17.09.2014

23.09.2014

22.09.2014

18.09.2014

Kreativne metode u socijalno radu

 

 

13.11.2013

 

 

05.02.2014

 

 

19.02.2014

 

 

09.04.2014

 

 

04.06.2014

 

 

18.06.2014

 

 

02.07.2014

 

 

10.09.2014

 

 

24.09.2014

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana