Studijski centar socijalnog rada
Obavijesti
Nema vijesti!
MOBILNOST STUDENATA

Mobilnost studenata

Pojam studentske mobilnosti podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu.
Učenje, studiranje, pisanje seminarskog ili diplomskog rada ili provođenje istraživanja u inozemstvu studentu omogućava stjecanja znanja, upoznavanje novih tehnologija, komunikaciju i izmjenu iskustava s ljudima iz različitih kulturoloških sredina.
Studenti koji su dio svog studija proveli na stranom sveučilištu imaju veće mogućnosti pri zapošljavanju, kako u domicilnoj sredini tako i na međunarodnom tržištu rada.

Osim što pridonosi akademskom i osobnom razvoju pojedinog studenta, studentska mobilnost smatra se jednim od čimbenika koji pridonosi kvaliteti obrazovnog sustava i izgradnji Europe temeljene na znanju.
 
Vrste Erasmus mobilnosti za studente
1. Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka - SMS(3 - 12 mjeseci)- uključuje i izradu završnog rada (ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija).
2. Stručna praksa za studente - SMP (3-12 mjeseci) - ako je dio nastavnog programa. Ako nije dio nastavnog programa matični fakultet mora posebno odobriti praksu.
3. Kombinacija studijskog boravka i stručne prakse (3-12 mjeseci po aktivnosti)-uz uvjet da se stručna praksa obavlja pod nadzorom iste visokoškolske ustanove na kojoj će student ostvariti studijski boravak, te da se 2 aktivnosti ostvare jedna za drugom bez prekida.
Tijekom studija (uključuje sva 3 stupnja: prediplomski, diplomski, doktorski studij) studenti mogu samo jednom (1x) ići na mobilnost studijski boravak i jednom (1x) stručnu praksu.
Trajanje mobilnosti studenata može iznositi najmanje 3, a najviše 12 mjeseci.
Studenti za vrijeme trajanja mobilnosti ostaju upisani na svoje matično sveučilište i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.
Erasmus studenti bez financijske potpore (zero-grant): Imaju ista prava kao Erasmus studenti ali ne dobivaju financijsku potporu (ne plaćaju školarinu). Ne mogu se tijekom studija dvaput prijaviti za studijski boravak/stručnu praksu.
 
1. Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka
Stipendija uključuje:
· oslobađanje plaćanja školarine na stranome sveučilištu
· novčanu potporu (pokriva samo dio troškova života).
Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Moguća je i dodatna stipendija/financiranje za sudjelovanje u Erasmus intenzivnom tečaju stranog jezika (EILC)- priprema za studijski boravak ili stručnu praksu - samo početni i srednji stupanj jezika, za manje poznate jezike (ne za jezike: engleski, njemački, francuski, standardni španjolski).
 
Prijava:
Kandidati za studentsku razmjenu odabiru se natječajem koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Natječaj se u pravilu raspisuje 1 x godišnje (6.mj. unaprijed) za sljedeću ak.godinu.
Studenti prilikom prijave i sastavljanja motivacijskog pisma moraju odabrati kolegije koji će im se nakon povratka na matični fakultet moći priznati. Stoga se pri izboru stranog sveučilišta i kolegija trebaju konzultirati s ECTS-koordinatorima (za Studij socijalniog rada to je Doc.dr.sc. Gordana Berc).
 
 
Odabir kandidata
Postupak odabira kandidata provodit će povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata je:
· pismo motivacije
· akademski uspjeh
· poznavanje engleskog/stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu (detaljnije)
 
Kontakt osoba za odlazne studente koji se prijavljuju za studijski boravak:
Maja Grđan
tel.: 4698-106;
uredovno vrijeme za studente: Pon.,Sri.,Pet: 9:30-11:00; Ut.,Čet.: 13:30-15:00
Lokacija: Zvonimirova 8
 
Erasmus ODABRANI studenti –„obračun“ dužine trajanja studijskog boravka na stranom sveučilištu:
Napomena: boravak se računa po danima/mjesecima - ako ide na 3 mjeseca, prva 3 mjeseca student mora provesti u cijelosti do zadnjeg dana 3-ćeg mjeseca (1 mjesec=30/31 dan), a nakon toga zadnji mjesec mobilnosti min. 16 dana u tom mjesecu (uključujući radne dane i vikend). Znači, da bi primili stipendiju npr. za 5 ugovorenih mjeseci morate imati 4 mjeseca + min.16 dana boravka. Izračun se vrši prema datumima na potvrdama o dolasku/odlasku koje izdaje strano sveučilište.
 
Detaljnije informacije o mobilnosti studenata nalaze se na ovoj mrežnoj stranici: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/mobilnost_studenata
 
 
 
Upute i obrasci za odlazne studente se nalaze na slijedećoj mrežnoj stranici:
http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/mobilnost_studenata/pro
 

Popis fakulteta_Sveučilišta s kojima Studijski centar socijalnog rada ima potpisane ugovore o međunarodnoj suradnji u okviru Erasmus plus programa – MOBILNOST STUDENATA

Redni

broj

Naziv Sveučilišta

Broj

Studen.

Trajanje mobilnosti

mjeseci

(ukupno)

Razina mobilnosti

predd. i dipl. program*

Terenska praksa

Trajanje

ugovora do...

1.

 Eotvos Lorand University,      Budimpešta, Mađarska

2

10

PDP; DP

/

2020./21.

2.

Faculty for Education, Health and Social Work, Ghent, Belgija

2

10

PDP

/

2020./21.

3.

University of Ljubljana,  Fakultet za socialno delo, Ljubljana, Slovenija

2

10

PDP

/

2020./21.

4.

Zuyd University of Applied Sciences, Maastricht, Nizozemska

2

10

PDP; DP

/

2020./21.

5.

K.H. Kempen University College, Kempen,

Belgija

2

10

PDP; DP

/

2020./21.

6.

Katolische Stiftungfachhochschule, Munchen, Njemačka

2

10

PDP; DP

2x6

2020./21.

7.

Masaryk University, Brno, Češka Republika

2+2

10+10

PDP; DP

/

2017./18.

8.

HAWK (University of Applied sciences and Art) Goettingem, Njemačka

2+1

18

PDP; DP

prema

individ. zahtjevu

2020/21.

9.

Fachhochschule Erfurt, Erfurt,

Njemačka

2

10

PDP; DP

/

2020./21.

10.

Riga Stradins University, Riga, Litva

2

10

PDP; DP

prema individ. zahtjevu

2020./21.

12.

Charles University Prague, Prag, Republika Češka

2

10

PDP; DP

/

2017./18.

13.

University of Skopje, Skopje, Makedonija

1

6

PDP

/

2020./21

14.

Saxion University of Applied Sciences, Nizozemska

2

10

PDP; DP

/

2020./21.

15.

Karl-Franzens-Universitat Graz (The University of Graz), Graz, Austrija

2

10

PDP; DP

/

2020./21.

16.

Jonkoping University, Jonkoping, Švedska

2

12

PDP

/

2020/21.

17.

FH Campus Wien, University of Applied Sciences, Austria

2

10

PDP; DP

/

2017/18.

18.

University of Barcelona, Barcelona, Spain

2

10

PDP; DP

/

2020./21.

19.

Kaunas University of Technology, Kaunas,   Lithuania

2

10

PDP, PD, Ph.D.

/

2020/21.

20.

Diaconia University of Applied sciences

2

10

PDP; DP

/

2020/21

21.

Alice-Salomon University,   Hochschule Berlin (from 2018/19)

2+1

10

PDP; DP

/

2020/21.

22.

University of Coimbra, Portugal (from 2018/19)

2

10

PDP

/

2020/21.

23.

USAK University, Turkey (from 2019/20)

1

5

PDP; DP

/

2020/21.

  *Legenda: PDP= preddiplomski program; DP: diplomski program

   

 

2. Stručna praksa za studente

ERASMUS Mobilnost studenata – stručna praksa 
 
Jedna od aktivnosti koju ovaj Program ERASMUS omogućava je mobilnost studenata visokoobrazovnih ustanova u svrhu obavljanja stručne prakse u trajanju od 3 do 12 mjeseci isključivo u državi članici EU.
 
 
 
Tko može sudjelovati u obavljanju stručne prakse?
Sudjelovati mogu studenti Sveučilišta u Zagrebu koji su državljani Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države + Turska) koji imaju status redovitog studenta za vrijeme trajanja mobilnosti, a upisani su najmanje u 2. godinu preddiplomskog studija.
Osim ovih osnovnih uvjeta, dodatni su i slijedeći uvjeti: motiviranost studenta, svrhovitost prakse za njegov studij (sadržano u Training Agreement-u) te znanje jezika zemlje u koju odlazi na stručnu praksu.
 
 
Studentsku je praksu u inozemstvu moguće obavljati u:
- tvrtkama
- centrima za obučavanje
- istraživačkim centrima ili drugim organizacijama
 
Gdje nije moguće obavljati praksu?
- institucijama Europske unije i ostalim EU tijelima, uključujući specijalizirane agencije (detaljan popis ustanova nalazi se na mrežnoj stranici: ec.europa.eu/institutions/indeks_en.htm)
- organizacijama koje provode EU programe (kako bi se izbjegao potencijalan sukob interesa i/ili dvostruko financiranje)
- predstavništvima ili javnim ustanovama matične države studenta, npr. veleposlanstva, konzulati, kulturni instituti, škole itd.
 
 
Priznavanje stručne prakse
 
Sastavnica Sveučilišta (odnosno PFZ, Studijski centar socijalnog rada) je dužna priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse po mogućnosti koristeći ECTS bodovni sustav. Priznavanje se koristi sukladno dokumentu Training Agreement koji potpisuju student, sastavnica i firma na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse, prije početka razdoblja mobilnosti. U iznimnom slučaju, kad stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, sastavnica uspjeh studenta treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju.
 
 
Financiranje:
 
Student za vrijeme obavljanja stručne prakse može primiti stipendiju koja će biti 50 € viša od stipendije za studijski boravak. Iznos financijske potpore studentima za ak. god. 2010./2011. iznosi 450 eura mjesečno do najviše 5 mjeseci (350 eura iz IPA sredstava + 100 eura mjesečno iz sredstava Sveučilišta kao dodatna potpora).
Erasmus studenti u vrijeme obavljanja stručne prakse u inozemstvu ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja mobilnosti studenti su dužni nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.
Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Tijekom studija studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za stručnu praksu u okviru Programa cjeloživotnog obrazovanja.
Studenti mogu imati status Erasmus studenta i ako ne primaju potporu iz Erasmus sredstava (tzv. zerogrant student, tj. Student koji sam plaća troškove života u inozemstvu – stan, hranu, prijevoz...).
 
Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Uz prijavu će morati priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova na inozemnom sveučilištu.
 
Postupak prijave za obavljanje stručne prakse u inozemstvu:
 
Studenti će se morati prijaviti na natječaj koji će raspisati Sveučilište u Zagrebu. Natječaj će biti raspisan čim se dobiju potpune informacije i uvjeti od Agencije za mobilnost i programe EU.
Osnovni dokument je Training Agreement koji potpisuju student, ECTS koordinator sastavnice i tvrtka/ustanova u koju student odlazi.
Obrazac Trainning agreementa u načelu sadrži podatke o studentu, tvrtki i potpisnicima. Sastavni dio obrasca bit će Radni program koji uključuje opis rada, glavne dužnosti studenata, očekivano znanje, vještine i kompetencije koje se od njega/nje očekuju po završenoj praksi te plan monitoringa i evaluacije. Uz to se prilaže i Quality Commitment koji sadržava principe European Quality Charter for Mobilty.
 
Kako pronaći praksu:
 
Student može stručnu praksu pronaći sam ili uz pomoć mentora.
Agencija za mobilnost i programe EU također na svojim mrežnim stranicama objavljuje ponude za stručne prakse (http://www.mobilnost.hr/index.php?id=306).
 
 
Intenzivni tečajevi jezika:
 
Student, nakon što bude odabran za odlazak na stručnu praksu, može pohađati intenzivni tečaj stranog jezika. Namijenjeni su studentima koji odlaze na mobilnost u države u kojima se govore manje poznati jezici. Studenti s intenzivnim jezičnim tečajevima započinju prije samog početka stručne prakse kako bi stekli jezičnu kompetenciju potrebnu za snalaženje u stranoj državi. Dužina intenzivnog jezičnog tečaja može iznositi najmanje 2, a najviše 6 tjedana. Intenzivni tečaj mora uključivati 60 školskih sati tj. najmanje 15 školskih sati po tjednu.
 
Intenzivni se tečajevi jezika održavaju u državama: Belgiji (tečaj flamanskog), Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Švedskoj, Španjolskoj (baskijski, katalonski, galicijski, valencijski).
 
Hrvatski studenti ne mogu pohađati tečajeve u Islandu, Lihtenštajnu, Švicarskoj, Turskoj i Norveškoj.
 
 
 
3. Kombinacija studijskog boravka i stručne prakse
 
Svaki student ima pravo, za vrijeme studiranja, jedanput iskoristiti Erasmus stručnu praksu i Erasmus studijski boravak. Moguće je i kombinirati stručnu praksu i studijski boravak.
U tom slučaju student se prijavljuje za studijski boravak, a potpisuje se Learning Agreement i Training Agreement.
 
 
 
 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana