Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Repozitorij je prazan
ERASMUS PROGRAM - OPĆE INFORMACIJE

 

Općenito o Erasmus Programu (Podaci su preuzeti s mrežne stranice Ureda za međunarodnu suradnju, 29.08.2011.http://international.unizg.hr/ )
 
Program Erasmus je dio EU Programa za cjeloživotno učenje (LLP) osmišljen za jačanje europskog prostora visokog obrazovanja kao i jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija. U okviru programa Erasmus moguće je sudjelovati u individualnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.
 
Aktivnosti u sklopu Erasmusa:
 • Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
 • Organizacija mobilnosti; Pripremni posjeti
 • Intenzivni programi (kraći obrazovni programi kao ljetne ili zimske škole)
 • Intenzivni tečajevi jezika (organizirani za manje poznate jezike za studente koji dolaze na studij u stranu državu)
 • Multilateralni projekti (projekti razvitka studijskih programa, projekti suradnje između gospodarskog i obrazovnog sektora, projekti modernizacije visokoškolskog obrazovanja, projekti izgradnje virtualnih sveučilišta)
 • Multilateralne mreže (promicanje suradnje i inovacija u specifičnim i u interdisciplinarnim područjima)
 • Popratne mjere (podrška aktivnostima koje pridonose ostvarivanju ciljeva Erasmusa).
Za ustanove iz područja visokog obrazovanja preduvjet je da im je odobren dokument pod nazivom Erasmus sveučilišna povelja (Erasmus University Charter – EUC) kojim se jamči da će dotična visokoškolska ustanova provoditi aktivnosti u okviru programa Erasmus u skladu s visokim standardima kvalitete.

Hrvatske visokoškolske ustanove po prvi put su mogle sudjelovati u programu Erasmus u akademskoj godini 2009./2010., i to u segmentu individualne mobilnosti studenata (studijski boravak), nastavnog i nenastavnog osoblja. U akademskoj godini 2010./2011. otvorena im je mogućnost sudjelovanja u sljedećim aktivnostima:
 • Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (3 - 12 mjeseci)
 • Stručna praksa za studente (3-12 mjeseci)
 • Mobilnost nastavnog osoblja (održavanje nastave, 1 dan do 6 tjedana)
 • Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (stručno usavršavanje, 1 - 6 tjedana)
 • Pripremni posjeti
 • Intenzivni jezični tečajevi (jezična priprema za studijski boravak ili stručnu praksu u trajanju od 2 do 6 tjedana)
Sveučilište u Zagrebu posjeduje Erasmus sveučilišnu povelju od 2009. godine i u ak. god. 2009./2010. u sklopu programa Erasmus organiziralo je individualnu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.
U akademskoj godini 2010./2011. Sveučilište u Zagrebu predviđa sudjelovanje u svih šest gore navedenih aktivnosti, od kojih će mobilnost biti moguća isključivo prema partnerskim ustanovama s kojima je Sveučilište u Zagrebu potpisalo Erasmus ugovor o bilateralnoj suradnji za ak. god. 2010./11.
Od 10. studenog 2010. Republika Hrvatska ima punopravno sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje i programu Mladi na djelu koja započinje s akademskom godinom 2011./12. Stoga svi bilateralnio ugovori koji se zaključuju između dva Sveučilišta omogućavaju obostranu razmjenu studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja.  
Sve dodatne informacije se mogu naći na slijedećoj mrežnoj stranici: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/erasmus

STIPENDIJE

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljeni su sljedeći Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:
 

 • 1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). Rok za prijave: 10. travanj 2015.
 • 1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za Hanyang University (J. Koreja). Rok za prijave: 15. travanj 2015.
 • 1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za Chonnam National University (J. Koreja). Rok za prijave: 15. travanj 2015.
 • 2 stipendije, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski ili ljetni semestar 2015./2016. za Sveučilište u Sankt Petersburgu (Ruska federacija). Rok za prijave: 15. travanj 2015.


U prilogu su tekstovi sva četiri natječaja. Molimo Vas da priložene obavijesti učinite dostupnima studentima Vašeg fakulteta/akademije.

Također molimo da na internetskim stranicama Vašeg fakulteta/akademije stavite poveznicu na objavljene natječaje:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20152016-3-dio/
 


Obavijesti
Nema vijesti!
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana