Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Obavijesti
11. 6. 2014. u 11:55

Diplomski rad treba predati u tri primjerka uvezena u tvrdi uvez, te u jednom primjerku u PDF formatu na CD mediju, a ne u Wordu kako je naznačeno u uputama.

Karmela Pižeta

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana