Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Obavijesti
10. 9. 2015. u 11:46
Uređeno: 10. 9. 2015. u 11:47

Prilikom uplata naknada na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta važeći pozivi na broj se mijenjaju u jedinstveni poziv na broj za:

 

Socijalni studij-diplomski socijalni rad 10141

Socijalni studij-diplomski socijalna politika 10142

.

Studenti  preddiplomskog i diplomskog studija prilikom uplata svih naknada po odlukama o cijenama usluga popunjavaju slijedeće podatke:

IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729

model:  HR00

Za studente upisane na pojedine studije obavezno nakon svakog poziva na broj upisati JMBAG:(npr 1014 -JMBAG (što je JMBAG?)  ili broj IKSiC-E

Ana Duić

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana