Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
14. 2. 2018. u 12:00

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada objavljen je u repozitoriju, te vas molim da ga obostrano ispišete. Molim vas da pratite daljnje obavijesti jer postoji mogućnost da će se obrazac za prijavu mentora diplomskog rada mijenjati po odluci uprave Pravnog fakulteta, te ćemo u tom slučaju morati primijeniti noviju verziju.

Ana Duić
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana