Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
23. 1. 2017. u 09:44

 

Prof. dr. sc. Marina Ajduković

Doc. dr. sc. Gordana Berc

Prof. dr. sc. Gojko Bežovan

Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Doc. dr. sc.  Marko Buljevac

Doc. dr. sc. Ivana Dobrotić

Doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović

Doc. dr. sc. Maja Laklija

Doc. dr. sc. Marijana Majdak

Doc. dr. sc. Jelena Matančević

Doc. dr. sc. Ana Miljenović

Doc. dr. sc. Marina Milić Babić

Prof. dr. sc. Lana Mužinić (kao komentor uz obavezno mentorstvo djelatnika našeg fakulteta)

Doc. dr. sc. Jelena Ogresta

Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Prof. dr. sc. Silvia Rusac

Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz

Nika Sušac, dipl.psih.

Prof. dr. sc. Zoran Šućur

Doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković

Prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka

Prof. dr. sc. Nino Žganec

 

 

Studenti imaju pravo izabrati mentora između obaveznih i onih izbornih kolegija koje su upisali na diplomskom studiju socijalnog rada.

 

Ana Duić
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana