Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
17. 11. 2015. u 11:54
Uređeno: 24. 2. 2016. u 10:55

 

 

Prof. dr. sc. Marina Ajduković

Doc. dr. sc. Gordana Berc

Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Dr. sc.  Marko Buljevac

Doc. dr. sc. Vanja Branica

Doc. dr. sc. Ivana Dobrotić

Doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović

Doc. dr. sc. Maja Laklija

Prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Doc. dr. sc. Marijana Majdak

Dr. sc. Ana Miljenović

Doc. dr. sc. Marina Milić Babić

Prof. dr. sc. Lana Mužinić (kao komentor uz obavezno mentorstvo djelatnika našeg fakulteta)

Dr. sc. Jelena Ogresta

Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat

Prof. dr. sc. Ivan Rimac

Prof. dr. sc. Silvia Rusac

Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz

Nika Sušac, dipl.psih.

Prof. dr. sc. Ana Štambuk

Prof. dr. sc. Zoran Šućur

Prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Dr. sc. Lucija Vejmelka

Prof. dr. sc. Nino Žganec

 

 

Studenti imaju pravo izabrati mentora između obaveznih i onih izbornih kolegija koje su upisali na diplomskom studiju socijalnog rada.

Ana Duić
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana