Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
23. 6. 2015. u 17:10
Uređeno: 5. 7. 2016. u 12:25

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

 

Za diplomski studij socijalnog rada dobivena je dopusnica od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 

NAZIV I VRSTA STUDIJA

Diplomski studij socijalnog rada

 

NOSITELJ STUDIJA

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet-Studijski centar socijalnog rada

 

SJEDIŠTE I MJESTO IZVOĐENJA STUDIJA

Sjedište studija je Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51.

 

TRAJANJE STUDIJA

Diplomski studij socijalnog rada traje jednu godinu, odnosno dva semestra.

Po završetku diplomskog studija student ostvaruje 60 ECTS bodova.

 

PRAVO UPISA

Za upis na studij pristupnik treba imati najmanje 240 ECTS bodova ostvarenih završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada.

 

PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA

 

I.SEMESTAR

Predmet

Sati tjedno – predavanja + vježbe

ECTS bodovi

Integrativni socijalni rad

3P + 2V

6

Odabrana područja socijalnog rada

3P + 2V

6

Socijalni rad i ljudska prava

2

3

Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu

2P + 2V

5

Izborni predmet 1.

3

5

Izborni predmet 2.

3

5

 

II.SEMESTAR

Predmet

Sati tjedno – predavanja + vježbe

ECTS bodovi

Metode supervizije

1P + 2 V

4

Terenska praksa

8

7

Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada*

4

4

Diplomski rad

1

15

 

* Svi studenti su dužni pohađati seminar iz teorije i metodologije izrade diplomskog rada.

 

Izborni predmeti

 

Mužinić, L.                   Psihijatrija u lokalnoj zajednici

Kletečki Radović, M.   Socijalni rad u području mentalnog zdravlja

Žganec, N.                  Međunarodni socijalni rad

Berc, G.                       Posebni pristupi savjetovanju

Svake godine se vrši odabir izbornih predmeta koji se aktiviraju ovisno o broju upisanih studenta i njihovom interesu.

 

IZVOĐENJE STUDIJA

Sveučilišni diplomski studij socijalnog rada izvoditi će se kao redoviti i izvanredni studij.

 

AKADEMSKI NAZIV NAKON ZAVRŠENOG STUDIJA

Magistar/magistra socijalnog rada

Ana Duić
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana