Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij

 

Odabrane metode istraživanja
 
Osnovne informacije
Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi.
Predavanja vodi: prof. dr. sc. Ivan Rimac
Vježbe moderiraju: Lea Zorec i Jelena Ogresta
Nastava se vodi preko  Moodle e-learning sustava.
 
Sadržaj predmeta
Predmet obrađuje slijedeće tematske jedinice:
§         Eksperimentalni model u empirijskoj metodologiji
§         Uloga teorije polazne u evaluacijskim studijama
§         Tretman i razlaganje tretmana – akcija i provjera djelotvornosti intervencije
§         Zavisna varijabla u evaluacijskom istraživanju – vrste tretmanskih efekata i njihovo mjerenje
§         Random dizajn u evaluacijskom istraživanju
§         Non-random dizajni u evaluacijskom istraživanju
§         Eksperimentalna kontrola u neeksperimentalnim uvjetima – valjanost evaluacijskog istraživanja
§         Statistički modeli evaluacijskih studija
§         Zaključivanje u evaluacijskim studijama

Literatura
Obvezna literatura:
Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 
Dopunska literatura:
Rossi, H. P., Lipsey, M.W., Freeman, H.E. (2004). Evaluation: A systematic approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 
 
Izvedbeni se plan nalazi u repozitoriju.
 

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana