Studijski centar socijalnog rada
Obavijesti
20. 10. 2014. u 17:02

Izvanredni studenti koji nisu u radnom odnosu pohađaju nastavu zajedno sa redovnim studentima.

Izvanredni studenti koji su u radnom odnosu trebaju do 28.10.2014. asistentici Sušac osobno, poštom ili putem e-maila dostaviti potvrdu o radu. Obveze tih studenata navede su u posebnom dokumentu u repozitoriju.

Nika Sušac

13. 10. 2014. u 12:39
Uređeno: 13. 10. 2014. u 12:39

Nastava na kolegiju "Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima" počinje 21.10.2014.

Nika Sušac

Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima

 

OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU

 

Kolegij je usmjeren na nasilje u bliskim odnosima mladića i djevojka. Cilj je upoznati studente s teorijskim objašnjenjima, uzrocima, pojavnosti (oblicima, učestalosti) i načinima suzbijanja nasilja u bliskim vezama, te razviti njihove profesionalne stavove i vještine koji su potrebni za prevencijske programe, s naglaskom na prevenciju nasilja u vezama.

 

 
 

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

 

U okviru predmeta obrađuju se sljedeće tematske jedinice:

 • Određenje i pojavni oblici nasilja u partnerskim odnosima i nasilja u obitelji

 • Međugeneracijski prijenos nasilja u obitelji

 • Dinamika nasilja u partnerskim odnosima

 • Zdravstvene, socijalne i psihološke posljedice izloženosti nasilju

 • Krizne intervencije sa žrtvom u slučajevima nasilja

 • Međuprofesionalna suradnja i umrežavanje usluga žrtvama i počiniteljima nasilja

 • Stavovi i uvjerenja stručnjaka

 • Specifičnosti nasilja u vezama mladih

 • Preventivno djelovanje s mladima

 • Rodna i feministička perspektiva

 • Suvremena istraživanja

 
 
 

OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA

 

Predavanja kombinirana s vježbama radioničkog tipa. Provedba radionica s mladima u školskom ili institucionalnom okruženju.

Kontinuirana provjera usvojenih znanja i vještina kroz provedbu radionica i kritički esej.

 
 
 

RASPORED ODRŽAVANJA NASTAVE

 

utorak 15,00-17,30

Zbornica

 
 
 

OBAVEZNA LITERATURA

  

Ajduković, D., Ajduković, M., Cesar, S., Kamenov, Ž., Löw A., Sušac, N. (2010). Prevencija nasilja u mladenačkim vezama – Priručnik za voditelje programa. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.

Ajduković, M. i Pavleković, G. (2004). Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.

Ajduković, M. i Ručević, S. (2009). Nasilje u vezama mladih. Medicus, 18(2), 217-225.

Buljan Flander, G., Bačan, M., Škovrlj, K. i Škrlec, N.  (2009). Je li moguće da je to ljubav? Priručnik o nasilju u vezama mladih. Zagreb: Grad Zagreb i Poliklinika za zaštitu djece.

Cesar, S. i sur. (2004). Bolje spriječiti nego liječiti: Prevencija nasilja u adolescentnim vezama. Zagreb: CESI.

Hodžić A. (2007). Nasilje ne prolazi samo od sebe. Izvještaj o istraživanju rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama u Republici Hrvatskoj. Zagreb: CESI.

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji.

 

 

 

DODATNA LITERATURA

 

Aktualni članci iz domaće i međunarodne periodike.

Aktualna istraživanja.

 

 

 

NASTAVNICI

              

prof.dr.sc. Marina Ajduković

 • konzultacije: po dogovoru, soba 24
 • tel.: 01/4895-824          
 • e-mail: marina@dpp.hr

 

Nika Sušac, asistent

 • konzultacije: srijeda, 12,00 - 14,00 ili po dogovoru, soba 11A
 • tel.: 01/4895-801
 • e-mail: nika.susac@gmail.com

 

 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA

 

 

TEME:

21.10. 2014.

Uvodno predavanje

Nasilje u životnoj perspektivi

28.10.2014.

Nasilje u mladenačkim vezama

11.11.2014.

Program prevencije nasilja u mladenačkim vezama

18.11.2014.

Program prevencije nasilja u mladenačkim vezama

25.11.2014.

Program prevencije nasilja u mladenačkim vezama

02.12.2014.

Uloga skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

09.12.2014.

Program prevencije nasilja u mladenačkim vezama

16.12.2014.

Prevencija nasilnog ponašanja mladića - Program "Budi muško"

13.01.2015.

Što znači biti žrtva?

Učinak obiteljskog nasilja na djecu

20.01.2015.

Profil nasilnika u obitelji

Psihosocijalni tretman radi otklanjanja nasilničkog ponašanja

27.01.2015. Učinak rada u području obiteljskog nasilja na pomagače

 

 

 

ISPITNI ROKOVI

 

10.11.2014.

09.02.2015.

23.02.2015.

13.04.2015.

01.06.2015.

15.06.2015.

06.07.2015.

07.09.2015.

21.09.2015.

 

Repozitorij
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana