Studijski centar socijalnog rada
12. 12. 2017. u 00:22

 

Obavijest studentima

 u posljednjem tjednu nastave u ovoj godini održat će se 2. kolokvij iz ISR i to u utorak, 19.12. u 11.30 za A grupu te 21,12,2917, za B grupu. Kolokvij se piše do 12.45, a u 13.00 nastavljamo s nastavom.

Literatura za 2. kolokvij ISR

 

  • Predavanja
  • Ajduković, M. (2011)  Vještine interpersonalne komunikacije. Dijaloški i profesionalni razgovorU: Žižak, A., Vizek Vidović, V., Ajduković, M. (2011) Interpersonalna komunikacija u profesionalnom kontekstu. Zagreb: ERF, 93-183.
  • Ajduković, M. (ur.) (2015) Ajduković, M., (ur.) (2015). Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta. Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć i Ured UNICEF-a za Hrvatsku
  • G. Čačainovič Vogrinčič i sur (2007) Uspostavljanje suradnog odnosa i osobnog kontakta u SR. Zagreb: Biblioteka socijalnog rada, 3 - 49.
  • Ajduković, D. (ur.) Priručnik o provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć i UNDP u Hrvatskoj

 

Kristina Urbanc
Repozitorij
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana