Studijski centar socijalnog rada
Socijalni rad
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Integrativni socijalni rad (70142)
Ajduković, M.; Urbanc, K.
0,0,0
75
(45P+30T)
1 INFO
6.0 Odabrana područja socijalnog rada (70145)
Ajduković, M.; Leutar, Z.; Sladović-Franz, B.; Blažeka Kokorić, S.; Štambuk, A.; Buljevac, M.; Laklija, M.
0,0,0
75
(45P+30T)
1 INFO
5.0 Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu (70147)
Rimac, I.; Ogresta, J.
0,0,0
60
(30P+30T)
1 INFO
3.0 Socijalni rad i ljudska prava (70146)
Žganec, N.; Milić Babić, M.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti - diplomski studij socijalng rada - redoviti
=> Izborni predmeti na diplomskom studiju socijalnog rada - V godina studija - I semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Civilno društvo i socijalna politika (69789)
Bežovan, G.; Matančević, J.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 International Social Work (194053)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,1,1
45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet 1 - I (70157)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet 2 - I (70158)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet s drugih studija I (SR) (70156)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Međunarodni socijalni rad (94429)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,1,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca (69786)
Pećnik, N.; Dobrotić, I.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje (192051)
Hrabar, D.; Majstorović, I.; Korać Graovac, A.; Čulo Margaletić, A.; Preložnjak, B.; Šimović, I.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Palijativna skrb (92256)
Štambuk, A.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Psihijatrija u lokalnoj zajednici (70153)
Mužinić, L.; Leutar, Z.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Siromaštvo i socijalna isključenost (69787)
Šućur, Z.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo (170984)
Babić, Z.; Baturina, D.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama (218163)
Buljevac, M.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad (70163)
- 15
(15S)
2 INFO
4.0 Metode supervizije (70159)
Urbanc, K.; Majdak, M.
0,0,0
45
(15P+30T)
2 INFO
7.0 Praksa (70161)
Urbanc, K.
0,0,0
120
(120T)
2 INFO
4.0 Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada (70162)
Rimac, I.; Opačić, A.; Ogresta, J.
0,0,0
60
(60S)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Integrativni socijalni rad (70142)
Ajduković, M.; Urbanc, K.
0,0,0
75
(45P+30T)
1 INFO
6.0 Odabrana područja socijalnog rada (70145)
Ajduković, M.; Leutar, Z.; Sladović-Franz, B.; Blažeka Kokorić, S.; Štambuk, A.; Buljevac, M.; Laklija, M.
0,0,0
75
(45P+30T)
1 INFO
5.0 Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu (70147)
Rimac, I.; Ogresta, J.
0,0,0
60
(30P+30T)
1 INFO
3.0 Socijalni rad i ljudska prava (70146)
Žganec, N.; Milić Babić, M.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti - diplomski studij socijalng rada - redoviti
=> Izborni predmeti na diplomskom studiju socijalnog rada - V godina studija - I semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Civilno društvo i socijalna politika (69789)
Bežovan, G.; Matančević, J.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 International Social Work (194053)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,1,1
45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet 1 - I (70157)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet 2 - I (70158)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet s drugih studija I (SR) (70156)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Međunarodni socijalni rad (94429)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,1,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca (69786)
Pećnik, N.; Dobrotić, I.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje (192051)
Hrabar, D.; Majstorović, I.; Korać Graovac, A.; Čulo Margaletić, A.; Preložnjak, B.; Šimović, I.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Palijativna skrb (92256)
Štambuk, A.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Psihijatrija u lokalnoj zajednici (70153)
Mužinić, L.; Leutar, Z.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Siromaštvo i socijalna isključenost (69787)
Šućur, Z.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo (170984)
Babić, Z.; Baturina, D.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama (218163)
Buljevac, M.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad (70163)
- 15
(15S)
2 INFO
4.0 Metode supervizije (70159)
Urbanc, K.; Majdak, M.
0,0,0
45
(15P+30T)
2 INFO
7.0 Praksa (70161)
Urbanc, K.
0,0,0
120
(120T)
2 INFO
4.0 Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada (70162)
Rimac, I.; Opačić, A.; Ogresta, J.
0,0,0
60
(60S)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana