Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Obavijesti
11. 10. 2017. u 11:12

SVE INFORMACIJE O KOLEGIJU NALAZE SE NA OVOM LINKU

 

https://www.pravo.unizg.hr/scsr/ktmsr/predmet/msr

Ana Opačić

28. 11. 2014. u 13:42
Uređeno: 28. 11. 2014. u 14:26

U repozitoriju se nalaze prezentacije s grupnih rasprava te dokument s globalnim standardima obrazovanja socijalnih radnika. Čestitamo svima na lijepim prezentacijama :)

http://www.youtube.com/watch?v=i41qWJ6QjPI

Ana Miljenović

4. 11. 2014. u 09:44

16.01. AKTUALNI KONTEKST MEĐUNARODNOG SOCIJALNOG RADA

1.            Siromaštvo i socijalna isključenost: međunarodne dimenzije - Anita Goršeta

2.            Međunarodni socijalni rad i međunarodna ekonomska kriza - Natalija Oparnica

3.            Radikalizacija svijeta kao izazov međunarodnom socijalnom radu - Petra Lovasić

4.            „Zeleni“ socijalni rad- Viktorija Ivanković

 

23.01. MEĐUNARODNI SOCIJALNI RAD I SPECIFIČNI SOCIJALNI PROBLEMI

5.            Međunarodni dokumenti i položaj osoba s invaliditetom - Nina Maltar

6.            Položaj djece u nerazvijenim dijelovima svijeta - odgovor profesije socijalnog rada - Magdalena Pisk

7.            Prognanici i izbjeglice u svijetu - dimenzije problema i odgovori - Andreja Mihatović

8.            Borba za rodnu ravnopravnost u međunarodnim okvirima - Jurjana Jelčić

 

30.01. GLOBALNA PRAKSA I GLOBALNI SOCIJALNI PROBLEMI

9.            Borba za ravnopravnost seksualnih manjina u međunarodnim razmjerima - Ana Filko

10.        Dimenzije trgovanja ljudima u svijetu - implikacije za socijalni rad- Irena Meštrović

11.        Globalne organizacije u socijalnom području i njihov utjecaj na globalni razvoj - Ivana Ćurak

12.        Praksa socijalnog rada u različitim dijelovima svijeta: pregled različitih praktičnih aktivnosti- Matea Doždor

Ana Miljenović

21. 10. 2014. u 12:28
Uređeno: 7. 11. 2014. u 14:07

GRUPNA RASPRAVA 1: Socijalni rad u nekom dijelu svijeta – prakse, politike i društveni kontekst; primjer Arapskog proljeća

Prijavljeni su studenti: Matea Doždor, Andreja Mihatović, Irena Meštrović, Ivana Ćurak, Morana Petković

 

GRUPNA RASPRAVA 2: Održivi razvoj i milenijski ciljevi

Prijavljeni su studenti: Viktorija Ivanković, Nina Maltar, Magdalena Pisk, Petra Lovasić

 

Prijavljeni za grupnu raspravu 3: Ana Filko, Jurjana Jelčić, Natalija Oparnica

 

Studenti se sami trebaju dogovoriti oko raspodjele dužnosti u pripremi zadatka

 

Raspodjela tema eseja:

 

1.      Siromaštvo i socijalna isključenost: međunarodne dimenzije - Anita Goršeta

2.      Međunarodni socijalni rad i međunarodna ekonomska kriza - Natalija Oparnica

3.      Radikalizacija svijeta kao izazov međunarodnom socijalnom radu - Petra Lovasić

4.      Međunarodni dokumenti i položaj osoba s invaliditetom - Nina Maltar

5.      Globalne organizacije u socijalnom području i njihov utjecaj na globalni razvoj - Ivana Ćurak

6.      Upotreba suvremene tehnologije u stvaranju inovativnog međunarodnog socijalnog rada - 

7.      Međunarodne organizacije na području socijalnog rada i njihov utjecaj na razvoj profesije - Morana Petković

8.      Borba za rodnu ravnopravnost u međunarodnim okvirima - Jurjana Jelčić

9.      Dimenzije trgovanja ljudima u svijetu - implikacije za socijalni rad- Irena Meštrović

10.  „Zeleni“ socijalni rad- Viktorija Ivanković

11.  Položaj djece u nerazvijenim dijelovima svijeta - odgovor profesije socijalnog rada - Magdalena Pisk

12.  Prognanici i izbjeglice u svijetu - dimenzije problema i odgovori - Andreja Mihatović

13.  Aktivnosti socijalnog rada na području zaštite ljudskih prava u međunarodnim okvirima - Iskrica Strčić

14.  Globalizacija - pozitivne i negativne implikacije za socijalni rad - Ante Piteša

15.  Praksa socijalnog rada u različitim dijelovima svijeta: pregled različitih praktičnih aktivnosti- Matea Doždor

16. Borba za ravnopravnost seksualnih manjina u međunarodnim razmjerima - Ana Filko

 

***Mole se studenti koji se nisu predbilježili za određenu temu, da to učine do konca idućeg tjedna, tj. do 31.10. nakon čega će se objaviti raspored izlaganja u siječnju. Prijave za slobodne teme se mogu poslati na mail miljenovic.ana@gmail.com

 

Ana Miljenović

RASPORED NASTAVE

17.10 – 30.01:

17.10.  Predavanje – Međunarodni socijalni rad: definicija, koncepti i vrijednosti

24.10.  Predavanje – Procesi koji utječu na pojavu i razvoj međunarodnog socijalnog rada: globalizacija, lokalizacija, univerzalizam, indigenizacija i imperijalizam

31.10. Predavanje – Suvremena kretanja u području socijalnog, ekonomskog i ekološkog razvoja- implikacije za socijalni rad

07.11. GRUPNA RASPRAVA 1: Socijalni rad u nekom dijelu svijeta – prakse, politike i društveni kontekst; primjer Arapskog proljeća

14.11. Planiranje međunarodnog istraživanja

21.11. GRUPNA RASPRAVA 2: Održivi razvoj i milenijski ciljevi

28.11. GRUPNA RASPRAVA 3: Obrazovanje studenata i globalna praksa socijalnog rada-između globalnih i nacionalnih standarda

05.12. Predavanje - Ključna pitanja i područja međunarodnog socijalnog rada: socijalna pravda, socijalna zaštita, okoliš, religija, kultura, politika i politički sukobi

12.12. Predavanje – Specifičnosti obrazovanja za socijalni rad u međunarodnom kontekstu; Potrebne vještine i znanja za međunarodni socijalni rad

19.12. Predavanje – Praksa međunarodnog socijalnog rada u Hrvatskoj

09.01. Predavanje - Implikacije međunarodnog socijalnog rada za Hrvatsku

16.01. Prezentacija eseja i rasprava (4 eseja)

23.01. Prezentacija eseja i rasprava (4 eseja)

30.01. Prezentacija eseja i rasprava (4 eseja) i Evaluacija kolegija

 

TEME I AKTIVNOSTI NA VJEŽBAMA

 1. *      GRUPNA RASPRAVA 1: Socijalni rad u nekom dijelu svijeta – prakse, politike i društveni kontekst; primjer Arapskog proljeća

Cilj vježbi je sagledati primjer prakse u nekom dijelu svijeta, te povezati ju s nekoliko činitelja: društvenim kontekstom, političkim okvirom i vrijednosnim okvirom

Radit ćemo na primjeru Arapskog proljeća i studenti koji odaberu ovaj zadatak, trebaju pripremiti a) obilježja političkog, društvenog i vrijednosnog konteksta zemalja u kojima se dogodio pokret Arapskog proljeća, b) sama obilježja i dinamiku pokreta, c) raširenost socijalnih problema i d) obilježja socijalnog rada

 

 1. *      GRUPNA RASPRAVA 2: Održivi razvoj i milenijski ciljevi

Cilj vježbi je dobiti uvid u to koji su milenijski razvojni ciljevi te kakvo je stanje u svijetu danas po tom pitanju. Možemo napraviti skicu kontinenata i označiti nekom zajednički dogovorenom legendom i različitim bojama kako svijet danas stoji s ciljanim indikatorima. Tu se možemo podijeliti po grupama tako da svaka grupa ima po jedan kontinent.

Kao pripremu za vježbe, 5-7 studenata će dobiti zadatak da pronađu indikatore za milenijske ciljeve i podatke u svjetskim bazama za zemlje svijeta: Svjetske banke, UN-a, WHO-a i Transparency International.

Kroz vježbu će naučiti koji indikatori odgovaraju nekom konceptu, kako ih pronaći, i kako sortirati podatke na pregledan način. Indikatori trebaju biti vezani za: siromaštvo, obrazovanje, ravnopravnost spolova, smrtnost novorođenčadi i djece, zdravlje majki, rasprostranjenost HIV-a, održivost okoliša i globalnu suradnju.

Nakon toga ćemo raspraviti na koji način i kroz koje kanale i organizacije se socijalni radnici mogu uključivati u ostvarivanje milenijskih ciljeva na lokalnoj i globalnim razinama.

 

 1. *      GRUPNA RASPRAVA 3: Obrazovanje studenata i globalna praksa socijalnog rada-između globalnih i nacionalnih standarda

Cilj vježbi je dobiti uvid u obrazovne standarde za socijalni rad u svijetu, kao i vidjeti na koji način se u razvoj obrazovanja i profila suvremenih socijalnih radnika uklapaju standardi međunarodnih organizacija.

Kao pripremu za vježbe, 5-7 studenata treba kontaktirati studente socijalnog rada u različitim državama (svatko po 2 studenta stranca), te napraviti osvrt na specifičnosti obrazovanja u toj zemlji. Nakon toga ćemo analizirati u grupi dobivene uvide/osvrte, te napraviti komparaciju s programom obrazovanja u Hrvatskoj.

U drugom dijelu vježbi, studentima će se dati neki dokumenti globalnih organizacija (Ethics in Social Work, Statement of Principles, Global Standards for Social Work Education and Training, Global Agenda) te će se kritički osvrnuti na to koliko su nam ovi standardi implementirani u obrazovanje, koje standarde treba usvojiti, u čemu treba zadržati nacionalnu specifičnost?

 

POLAGANJE ISPITA PUTEM PISANJA ZAVRŠNOG ESEJA

Ispit se polaže pisanjem završnog eseja bilo u paru (ukoliko studenti redovito pohađaju predavanja) ili individualno ukoliko studenti ne idu na predavanja. Ukoliko studenti pišu u paru, tada osim pisanja, trebaju esej i usmeno izložiti u gore navedene datume (raspored izlaganja će biti objavljen nakon što se svi upišu za teme.

 

UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG ESEJA

 • Završni esej treba imati 8-10 stranica teksta, proreda 1,5, font TNR 12
 • Prilikom pisanja eseja, studenti trebaju integrirati
  • spoznajne, teorijske doprinose,
  • primjere iz prakse,
  • podatke koji argumentiraju njihove navode te
  • vlastiti osvrt na prikazani sadržaj.
 • Sadržajna struktura eseja ovisi o području koje pokriva, a specifično:
 • za eseje koji problematiziraju neki socijalni problem uključuje: prikaz fenomena i neke aktualne teorijske pristupe odabranom fenomenu; globalne pokazatelje kretanja i rasprostranjenosti fenomena; raznovrsne oblike prakse socijalnog rada kao doprinos suzbijanju socijalnog problema, te implikacije na organiziranje obrazovanja i prakse socijalnog rada u Hrvatskoj
 • za eseje koji govore o praksi socijalnog rada u svijetu uključuje: prikaz društvenog konteksta, vrijednosnog i političkog okvira; obrazovni sustav za socijalne radnike; prikaz ključnih područja prakse i pristupa u praksi te ulogu domaćih profesionalnih organizacija
 • za eseje koji razmatraju rad međunarodnih organizacija uključuje: prikaz područja njenog djelovanja, rasprostranjenost međunarodne organizacije; teorijski, ideološki i vrijednosni okvir djelovanja organizacije; unutarnju strukturu organizacije; načine/strategije širenja utjecaja

Pisane eseje studenti trebaju poslati na mail nzganec@pravo.hr do tjedan dana prije termina izlaganja.

Izlaganja su predviđena u trajanju od 20 min, te se potiče korištenje različitih načina prenošenja sadržaja kako bi on bio što je moguće razumljiviji ostalim studentima (ppt, video klipovi, fotografije i sl). Studenti trebaju predvidjeti i 3 pitanja za diskusiju koja može uslijediti tijekom ili nakon prezentacije.

Teme za pisanje završnog eseja:

 1. Siromaštvo i socijalna isključenost: međunarodne dimenzije
 2. Međunarodni socijalni rad i međunarodna ekonomska kriza
 3. Radikalizacija svijeta kao izazov međunarodnom socijalnom radu
 4. Međunarodni dokumenti i položaj osoba s invaliditetom
 5. Globalne organizacije u socijalnom području i njihov utjecaj na globalni razvoj
 6. Upotreba suvremene tehnologije u stvaranju inovativnog međunarodnog socijalnog rada
 7. Međunarodne organizacije na području socijalnog rada i njihov utjecaj na razvoj profesije
 8. Borba za rodnu ravnopravnost u međunarodnim okvirima
 9. Dimenzije trgovanja ljudima u svijetu - implikacije za socijalni rad
 10. „Zeleni“ socijalni rad
 11. Položaj djece u nerazvijenim dijelovima svijeta - odgovor profesije socijalnog rada
 12. Prognanici i izbjeglice u svijetu - dimenzije problema i odgovori
 13. Aktivnosti socijalnog rada na području zaštite ljudskih prava u međunarodnim okvirima
 14. Globalizacija - pozitivne i negativne implikacije za socijalni rad
 15. Praksa socijalnog rada u različitim dijelovima svijeta: pregled različitih praktičnih aktivnosti

Ana Miljenović

6. 12. 2013. u 14:29
Uređeno: 20. 10. 2014. u 09:15
Ana Miljenović

28. 10. 2013. u 14:14
Uređeno: 20. 10. 2014. u 09:16
Ana Miljenović

31. 1. 2013. u 08:47
Uređeno: 20. 10. 2014. u 09:16
Ana Miljenović

12. 11. 2012. u 17:14
Uređeno: 20. 10. 2014. u 09:16
Ana Miljenović

12. 11. 2012. u 17:12
Uređeno: 20. 10. 2014. u 09:17
Ana Miljenović

12. 11. 2012. u 17:09
Uređeno: 20. 10. 2014. u 09:13
Ana Miljenović


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana