Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
1. 8. 2014. u 12:24
Uređeno: 5. 7. 2016. u 12:32

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE

 

Za diplomski studij socijalne politike dobivena je dopusnica od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 

NAZIV I VRSTA STUDIJA

Diplomski studij socijalne politike

 

NOSITELJ STUDIJA

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet-Studijski centar socijalnog rada

 

SJEDIŠTE I MJESTO IZVOĐENJA STUDIJA

Sjedište studija je Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51.

 

TRAJANJE STUDIJA

Diplomski studij socijalne politike traje jednu godinu, odnosno dva semestra.

Po završetku diplomskog studija student ostvaruje 60 ECTS bodova.

 

PRAVO UPISA

Za upis na studij socijalne politike pristupnik treba imati najmanje 240 ECTS bodova ostvarenih završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada.

Pristupnici koju su završili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili drugi sveučilišni studij u području društvenih ili humanističkih znanosti u kojem su stekli najmanje 180 ECTS bodova (pedagogija, sociologija, psihologija, filozofija, pravo, ekonomija, politologija, novinarstvo, teologija, socijalna pedagogija, edukacijska rehabilitacija) trebaju upisati razlikovnu studijsku godinu (2 semestra) kako bi po njezinom uspješnom okončanju (stjecanju 60 ECTS bodova) dobili potrebna znanja za nastavak studija i mogli upisati sveučilišni diplomski studij socijalne politike

 

PLAN I PROGRAM SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNE POLITIKE

 

I.SEMESTAR

Predmet

Sati tjedno – predavanja + vježbe

ECTS bodovi

Socijalna politika i socijalni razvoj*

4

7

Metode analize u socijalnoj politici*

2P + 2V

8

Izborni predmet 1.

3

5

Izborni predmet 2.

3

5

Seminar

3

5

 

II.SEMESTAR

Predmet

Sati tjedno – predavanja + vježbe

ECTS bodovi

Socijalni marketing

2P + 2 V

8

Socijalno pravo

4

7

Mentorstvo i diplomski rad

8

15

 

*Studenti biraju jedan seminar iz označenih predmeta

  Studenti biraju dva izborna predmeta.

  Studenti obavezno upisuju jedan od ponuđenih izbornih predmeta sa diplomskog studija

  socijalne politike, a drugi izborni predmet s drugih srodnih diplomskih studija, prvenstveno

  s diplomskog studija socijalnog rada.

 

Izborni predmeti

Šućur, Z.                                Siromaštvo i socijalna isključenost

Pećnik,N. , Dobrotić, I.           Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca

Bežovan, G., Matančević,J.   Civilno društvo i socijalna politika

 

 

PRIPREMNI SEMESTRI

I.PRIPREMNI SEMESTAR

Predmet

Sati tjedno – predavanja + vježbe

ECTS bodovi

Marginalne grupe*

2

3

Radno i socijalno pravo*

4

7

Europska socijalna politika*

4

7

Osnove upravnog prava

2P + 2V

6

Seminar

2

4

Izborni predmet**

2

3

 

 

II.PRIPREMNI SEMESTAR

Predmet

Sati tjedno – predavanja + vježbe

ECTS bodovi

Osnove socijalne politike*

4

7

Socijalni rad s pojedincem

4P + 4V

9

Socijalna politika Hrvatske*

4

7

Seminar

2

4

Izborni predmet**

2

3

 

Izborni predmeti

Bežovan, G.                           Strategijsko planiranje u socijalnoj politici

Koprić, I., Marčetić, G.,

Musa, A., Đulabić, V.,

Lalić Novak, B.                      Organizacija uprave i socijalnih službi

Šućur, Z.                                Sustavi socijalne pomoći

Pećnik, N.                              Socijalna psihologija

Izborni predmeti s drugog studija

 

*Studenti biraju jedan seminar u I. pripremnom semestru i jedan seminar u II. pripremnom semestru iz označenih predmeta

**Studenti izabiru dva izborna predmeta; jedan u I. pripremnom semestru, te drugi u II. pripremnom semestru ili oba u II. pripremnom semestru između navedenih izbornih predmeta.

 

 

IZVOĐENJE STUDIJA

Sveučilišni diplomski studij socijalne politike izvoditi će se kao redoviti i izvanredni studij.

 

AKADEMSKI NAZIV NAKON ZAVRŠENOG STUDIJA

Magistar/magistra socijalne politike

Ana Duić
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana