Studijski centar socijalnog rada
Obavijesti

 

 • Bačelić, Marija 3
 • Cvitanović, Andrea 5
 • Glavina, Monika 5
 • Juroš, Anamarija 4
 • Kolić, Tanja 2
 • Kovačević, Anja 4
 • Kramar, Lidija 3
 • Kuček, Josipa 3
 • Kurtović, Dejana 3
 • Lera, Aleksandra 5
 • Načinović, Tina 5
 • Peter, Erwin, 3
 • Pokos, Marija 3
 • Riđan, Maja 3
 • Robotić, Petra 5
 • Rumak, Ana 3
 • Stanišić, Vedrana 5
 • Šicel, Lovro 2
 • Škec, Maja 4
 • Taslak, Jelena 5
 • Tomaš, Maja 3

 

Karmela Pižeta

16. 5. 2014. u 14:31

Iznimno dana 19. 5. 2014. neće se održati nastava iz kolegija Socijalni marketinga.

Karmela Pižeta

 

 

 1. Robotić, Petra 4
 2. Kuček, Josipa 2
 3. Juroš, Anamarija 4
 4. Jularić, Anđa 2
 5. Cvitanić, Andrea 4/ 5
 6. Taslak, Jelena 5
 7. Peter, Erwin 3/ 4
 8. Načinović, Tina 5
 9. Kolić, Tanja 1/ 2
 10. Stanišić, Vedrana 5
 11. Šicel, Lovro 1/ 2
 12. Rumak, Ana 2
 13. Tomaš, Maja 2/ 3
 14. Pokos, Marija 2
 15. Baćelić, Marija 2
 16. Škec, Maja 3
 17. Riđan, Maja 2
 18. Kramar, Lidija 3/ 4
 19. Lera, Aleksandra 4
 20. Glavina, Monika 5
 21. Kovačević, Anja 4
 22. Kurtović, Dejana 4

 

OSTALI STUDENTI NISU OSTVARILI DOVOLJAN BROJ BODOVA.

 

 

Karmela Pižeta


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana