Studijski centar socijalnog rada
16. 5. 2014. u 14:31

Iznimno dana 19. 5. 2014. neće se održati nastava iz kolegija Socijalni marketinga.

Karmela Pižeta
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana