Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
Obavijesti
27. 4. 2015. u 12:55
Uređeno: 27. 4. 2015. u 12:56
Ana Duić

 

Socijalna politika i socijalni razvoj
Osnovne informacije
Nastava se izvodi u obliku predavanja i seminara.
Predavanja vode: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Zoran Šućur,, prof. dr. sc. Zdenko Babić, doc. dr. sc. Teo Matković.
Seminare moderiraju prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Zdenko Babić, doc. dr. sc. Teo Matković.
Sadržaj predmeta
Predmet obrađuje slijedeće tematske jedinice
    * teorije društvenog razvoja
    * teorije ekonomskog rasta i razvoja
    * uloga ekonomske i socijalne politike u poticanju razvoja
    * socijalna politika i upravljanje socijalnim rizicima
    * pristupi mjerenju socijalne dobrobiti
    * koncept dobre vladavine u socijalnoj politici
    * socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
    * stambena politika i socijalne intervencije
    * koncept socijalne kohezije
    * lokalni socijalni programi
    * analiza socijalnih troškova i naknada
    * javni najamni stanovi kao primjer socijalne inovacije
    * projekt razvoja socijalne skrbi
    *tranzicija iz sustava obrazovanja na tržište rada u Hrvatskoj
    *nejednakosti u pristupu obrazovanja

Literatura
R. Inglehart, C. Welzel (2007.) Modernizacija, kulturna promjena i demokracija. Slijed ljudskog razvitka. Zagreb: Politička kultura (Poglavlje 11, Komponente prodemokratske civilne kulture (str. 238-262) te Poglavlje 13, Implikacije ljudskog razvitka (str. 275-287)).
Samuelson P. A., Nordhaus W. (2005.) Ekonomija. XVIII izdanje. 27 i 28. poglavlje str. 555-598. Izdavač, MATE, Zagreb.
Crkvenac M. (1997.) Ekonomska politika. Informator. Zagreb. Str 3-40.
Taylor-Gooby, P. (2004.) New Risks and Social Change. U: Taylor-Gooby, P. (ed.) New Risks, New Welfare. Oxford: Oxford University Press, str. 1-28.
G. Bonoli: Novi socijalni rizici i postindustrijska socijalna politika (prijevod).
Bežovan, G. (2009.) Civilno društvo i javna uprava kao dionici razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj. Hrvatska javna uprava, 9: 355-391.
Chaves, R., Monzon Campos, J. L. (2010.) Socijalna ekonomija u Europskoj uniji. Revija za socijalnu politiku, 17:113-138.
Predavanja
 

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana