Studijski centar socijalnog rada
Socijalna politika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Metode analize u socijalnoj politici (70211)
Bežovan, G.; Baturina, D.
0,0,0
60
(30P+30T)
1 INFO
7.0 Socijalna politika i socijalni razvoj (69784)
Bežovan, G.; Šućur, Z.; Babić, Z.; Dobrotić, I.; Matančević, J.
0,0,0
60
(60P)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti 1 - I. semestar-diplomski studij socijalne politike-redoviti
=> Izborni predmeti 1 u prvom semestru diplomskog studija socijane politike - redoviti studenti
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Civilno društvo i socijalna politika (69789)
Bežovan, G.; Matančević, J.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Comparative Social Policy (86775)
Bežovan, G.; Šućur, Z.; Dobrotić, I.
1,1,1
45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet 1 - I (70157)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca (69786)
Pećnik, N.; Dobrotić, I.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Siromaštvo i socijalna isključenost (69787)
Šućur, Z.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo (170984)
Babić, Z.; Baturina, D.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti 2 - I. semestar -diplomski studij socijalne politike-redoviti
=> Izborni predmeti 2 u prvom semestru diplomskog studija socijane politike - redovit studenti
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 International Social Work (194053)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,1,1
45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet 2 - I (70158)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet s drugih studija I (SP) (70411)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Međunarodni socijalni rad (94429)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,1,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje (192051)
Hrabar, D.; Majstorović, I.; Korać Graovac, A.; Čulo Margaletić, A.; Preložnjak, B.; Šimović, I.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Palijativna skrb (92256)
Štambuk, A.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Psihijatrija u lokalnoj zajednici (70153)
Mužinić, L.; Leutar, Z.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama (218163)
Buljevac, M.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
ECTS Seminar - I. semestar - diplomski studij socijalne politike - redoviti
=> Seminar u prvom semestru diplomskog studija socijalne poltike - redoviti studenti
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode analize u socijalnoj politici - seminar (70221)
Bežovan, G.; Baturina, D.
0,0,0
45
(45S)
1 INFO
5.0 Socijalna politika i socijalni razvoj - seminar (70217)
Bežovan, G.; Šućur, Z.; Babić, Z.; Dobrotić, I.; Matančević, J.
0,0,0
45
(45S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Mentorstvo i diplomski rad (70222)
- 120
(120S)
2 INFO
8.0 Socijalni marketing (70214)
Pavičić, J.
0,0,0
60
(30P+30T)
2 INFO
7.0 Socijalno pravo (69785)
Potočnjak, Ž.
0,0,0
60
(60P)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Metode analize u socijalnoj politici (70211)
Bežovan, G.; Baturina, D.
0,0,0
60
(30P+30T)
1 INFO
7.0 Socijalna politika i socijalni razvoj (69784)
Bežovan, G.; Šućur, Z.; Babić, Z.; Dobrotić, I.; Matančević, J.
0,0,0
60
(60P)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti 1 - I. semestar-diplomski studij socijalne politike-redoviti
=> Izborni predmeti 1 u prvom semestru diplomskog studija socijane politike - redoviti studenti
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Civilno društvo i socijalna politika (69789)
Bežovan, G.; Matančević, J.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Comparative Social Policy (86775)
Bežovan, G.; Šućur, Z.; Dobrotić, I.
1,1,1
45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet 1 - I (70157)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca (69786)
Pećnik, N.; Dobrotić, I.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Siromaštvo i socijalna isključenost (69787)
Šućur, Z.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo (170984)
Babić, Z.; Baturina, D.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
ECTS Izborni predmeti 2 - I. semestar -diplomski studij socijalne politike-redoviti
=> Izborni predmeti 2 u prvom semestru diplomskog studija socijane politike - redovit studenti
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 International Social Work (194053)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,1,1
45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet 2 - I (70158)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Izborni predmet s drugih studija I (SP) (70411)
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Međunarodni socijalni rad (94429)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,1,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje (192051)
Hrabar, D.; Majstorović, I.; Korać Graovac, A.; Čulo Margaletić, A.; Preložnjak, B.; Šimović, I.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Palijativna skrb (92256)
Štambuk, A.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Psihijatrija u lokalnoj zajednici (70153)
Mužinić, L.; Leutar, Z.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama (218163)
Buljevac, M.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
ECTS Seminar - I. semestar - diplomski studij socijalne politike - redoviti
=> Seminar u prvom semestru diplomskog studija socijalne poltike - redoviti studenti
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode analize u socijalnoj politici - seminar (70221)
Bežovan, G.; Baturina, D.
0,0,0
45
(45S)
1 INFO
5.0 Socijalna politika i socijalni razvoj - seminar (70217)
Bežovan, G.; Šućur, Z.; Babić, Z.; Dobrotić, I.; Matančević, J.
0,0,0
45
(45S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Mentorstvo i diplomski rad (70222)
- 120
(120S)
2 INFO
8.0 Socijalni marketing (70214)
Pavičić, J.
0,0,0
60
(30P+30T)
2 INFO
7.0 Socijalno pravo (69785)
Potočnjak, Ž.
0,0,0
60
(60P)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana