Natječaj za upis studenata u I....

NATJEČAJ ZA UPIS

 - specijalistički diplomski stručni studij javna uprava (4 semestra)

   stječe se stručni naziv stručni specijalist/ stručna specijalistica javne uprave

  50 redovitih i 50 izvanrednih studenata

1.      Kategorije pristupnika

a)      Pristupnici koji su završili trogodišnji preddiplomski stručni studij javne uprave po Bolonjskom programu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova

b)      Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova

c)      Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova

1.      Uvjeti

Opći uvjet za upis na specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je završen najmanje trogodišnji sveučilišni ili stručni studij.

 

2.      Postupak

Na studij se mogu upisati sljedeće kategorije pristupnika po sljedećem postupku:

a)      Pristupnici pod 1.a bez obveze polaganja razlikovnih predmeta, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20.

b)      Pristupnici pod 1.b uz obvezu polaganja određenih razlikovnih predmeta nakon upisa, a prije polaganja ispita na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20.

c)      Pristupnici pod 1.c uz obvezu polaganja određenih razlikovnih predmeta nakon upisa, a prije polaganja ispita na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju i prijemnom ispitu. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 10. Pristupnici polažu prijemni ispit s 30 pitanja, na kojem se može steći maksimalno 30 bodova.

 

3.      Razlikovni predmeti

a)      Pristupnici pod 1.b dužni su do upisa u drugu godinu studija položiti ispite: Osnove politologije, Europski upravni prostor i nacionalna uprava, Upravljanje ljudskim potencijalima i službeničko pravo (prema studijskom programu preddiplomskog stručnog studija javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).

b)      Pristupnici pod 1.c, ako su završili stručni studij javne uprave ili srodni studij, dužni su prije pohađanja nastave prve godine studija u pristupnoj studijskoj godini položiti ispite: Osnove politologije, Upravno postupovno pravo, Državna uprava, Lokalna samouprava, Europski upravni prostor i nacionalna uprava, Upravljanje ljudskim potencijalima i službeničko pravo, Financiranje javne uprave (prema studijskom programu preddiplomskog stručnog studija javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu). Pristupnu studijsku godinu pristupnici upisuju u statusu izvanrednog studenta.

c)      Za pristupnike pod 1.c popis ispita koje su dužni položiti prije pohađanja nastave prve godine studija, utvrdit će se u odnosu na studijski program završenog studija. 

Ispite iz razlikovnih predmeta pristupnici pod 1.c) dužni su položiti tijekom akademske 2021/22. godine. U protivnom gube pravo upisa na studij.

 

4.      Prijave za studije

Prijave za upis u prvu godinu studija primat će se 30. rujna i 1. listopada 2021. (četvrtak i petak) od 10 do 12 sati u zgradi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 10., soba 10/I. kat. 

Obrazac prijave može se preuzeti ovdje;

Prijava za upis 2021-2022. - word obrazac

Prijava za upis 2021-2022. - PDF obrazac 

na web stranici fakulteta: https://www.pravo.unizg.hr 

Kandidati mogu ispuniti bilo koji od objavljena dva obrasca.

Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti:

a)      Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij, odnosno stručne preddiplomske studije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova:

 

1.      presliku svjedodžbe/diplome, odnosno presliku potvrde o završenom studiju

2.      predočiti originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu.

3.      kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena

 

b)      Pristupnici koji su završili trogodišnji preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova:

 

1.      svjedodžbu/diplomu, odnosno potvrdu o završenom studiju i dopunsku ispravu o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena (izvornik i presliku)

2.      presliku vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena

3.      predočiti domovnicu ili osobnu iskaznicu

 

Prijemni ispitza pristupnike koji su mu obvezni pristupiti održat će se u ponedjeljak, 4. listopada 2021. u 9:00 sati, G 10, D IX/I. kat

 

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

  1. Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.: Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-26
  2. Borković, I. (2002), Upravno pravo, Narodne novine. Stranice: 357-398.

 

Propisi:

  1. Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine 85/10-pročišćeni tekst (čl. 4, 5, 14-117, 133-138, 143-146).
  2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske, Narodne novine 150/11, 119/14, 93/16, 116/18
  3. Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine  66/19 (čl. 1-54)
  4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine NN 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20  (č. 1-9. i glave III-VII i IX-X)
  5. Zakon o državnim službenicima, Narodne novine 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19
  6. Zakon o općem upravnom postupku, Narodne novine 47/09
  7. Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 29/17

 

Objava liste redoslijeda

Lista redoslijeda objavit će se u ponedjeljak, 4. listopada 2021. nakon 12:00 sati na mrežnim stranicama fakulteta.

 

UPISI

Upisi će se, u skladu s listom redoslijeda, obaviti u utorak, 5. listopada 2021.

Naknada školarine za upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta za akademsku 2021/22. godinu iznosi 7.200,00 kuna.

Naknada školarine za upis u pristupnu godinu za akademsku 2021/22. godinu iznosi 5.580,00 kuna (pristupnici pod 1c).

Pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na ovoj razini studija oslobođeni su plaćanja participacije.

Popis obavijesti