Upisi u više godine studija i upisi...

Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija u akad. 2020/21.god. ("brucoši") ne obavljaju upis na studomatu.

Studenti obavljaju upis putem studomata u skladu s objavljenim pravilima i popunjavanjem obrasca za prijavu obavljenog upisa na 

 

Studij javne uprave   https://forms.gle/AVwYvtFxbKLU2hft9

Porezni studij            https://forms.gle/YddWy6AcYgREPs8q6

 

ZA PRISTUP OBJAVLJENIM LINKOVIMA STUDENTI OBAVEZNO TREBAJU BITI LOGIRANI NA WEB STRANICU FAKULTETA I U GMAIL ADRESOM; @student.pravo.hr

Obavijesti o postupku upisa semestra u indeks i testiranja semestara bit će naknadno objavljene na stranicama Fakulteta u listopadu 2020. Do daljnjega nije potrebno vratiti posuđene knjige u Knjižnicu Fakulteta.

 

Studenti su obvezni izvršiti upis putem studomata zaključno sa 28. rujna do 23 sata.

Studenti obavljaju upis na studomatu nakon provedene evidencije svih položenih ispita do trenutka upisa.

Studenti koji ne izvrše upis putem studomata do 28. rujna neće se smatrati upisanim u redovitom roku.

Nakon provedenog upisa na studomatu uplate upisnine i školarine studenti su obvezni dostaviti putem upisnog obrasca do 30. rujna 2020. godine na poveznici;

Studij javne uprave   https://forms.gle/AVwYvtFxbKLU2hft9

Porezni studij           https://forms.gle/YddWy6AcYgREPs8q6

Nakon obavljenih provjera valjanosti upisa potvrdom upisa od strane referenta student može provjeriti na studomatu obavljeni upis u akad. god. (valjanost upisa bit će potvrđena najkasnije 14. listopada 2020. god.)

Obvezno pročitati objavljene upute i pravila upisa

MOLBE ZA MIROVANJE STUDIJSKE GODINE podnose se putem sustava e-podrške https://podrska.pravo.hr do zaključno 30. rujna.

MOLBE ZA NASTAVAK STUDIJA nakon prekinutog studija podnose se dostavljanjem molbe i skeniranog  indeksa na e-mail sanja.storjak@pravo.hr i zaprimaju se do zaključno 30. rujna. (Studenti koji nastavljaju studij ne rade upis putem studomata jer nemaju pristupne podatke za studomat. Isti će im biti dodijeljeni i dostavljeni nakon upisa.)

Obrazac molbe može se preuzeti na https://www.pravo.unizg.hr/scjujf/studentska_referada/obrasci

Prijave za upis studenata koji su u prethodnim akademskim godinama završili dvogodišnji stručni porezni studij podnose se dostavljanjem prijave i skena diplome na e-mail sanja.storjak@pravo.hr i zaprimaju se do zaključno 30. rujna.

Obrazac prijave može se preuzeti ovdje; PRIJAVA - 3. god. preddiplomski stručni porezni studij.

PRIJELAZ SA REDOVITOG NA IZVANREDAN STUDIJ - Studenti koji gube status redovitog studenta podnose do 28. rujna zahtjev za nastavak studija u statusu izvanrednog studenta putem e-podrške (https://podrska.pravo.hr) odabirom teme „Prijelaz s redovitog na izvanredni studij“, bez provedbe upisa na studomatu. U zahtjevu je potrebno navesti predmete koji se upisuju u zimskom semestru 2020/21. akad. god. u skladu s objavljenim pravilima upisa za izvanredne studente. Obvezno je priložiti potvrdu o provedenoj uplati upisnine i školarine za bodove koji se upisuju u zimskom semestru (120,00 kn po upisanom ECTS bodu). Upis predmeta ljetnog semestra i plaćanje školarine provodi se u mjesecu veljači 2021. godine.

STUDENTI ZAVRŠENE GODINE STUDIJA koji su položili sve ispite i ispunili ostale obveze studijskog programa nakon upisa na studomatu mogu podnijeti zahtjev za upis završnog rada u zimskom semestru putem e-podrške (https://podrska.pravo.hr). Ovaj naputak odnosi se na samo na studente završne godine koji do sada još nisu upisali završni rad.

Molbe za naknadni upis zimskog semestra (akademske godine) odobravat će se do 12. listopada u skladu s podnesenim molbama i dostavljenom dokumentacijom samo u slučajevima iznimno opravdanih razloga.  Molbe se pišu i dostavljaju putem e podrške (https://podrska.pravo.hr).

 

Skrećemo pažnju da su svi studenti uključujući i one studente koji su položili sve ispite a nisu obranili završni rad u obvezi regulirati upis u novu akademsku godinu.

 

OBVEZNO PROČITATI OBJAVLJENE UPUTE I PRAVILA UPISA

Pravila upisa zimskog semestra za redovite studente

Pravila upisa zimskog semestra za izvanredne studente

Pravila upisa – specijalistički studij, razlikovni ispiti

Plaćanje participacije troškova studija za redovite studente

Odluka o naknadama u akademskoj 2020/2021. godini

Popis obavijesti