Natječaj za upis - Specijalistički...

Specijalistički diplomski stručni studij javna uprava (4 semestra)
stječe se stručni naziv stručni specijalist/ stručna specijalistica javne uprave 
50 redovitih i 50 izvanrednih studenata

 

 

Kategorije pristupnika
- Pristupnici koji su završili trogodišnji preddiplomski stručni studij javne uprave po Bolonjskom programu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova
- Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova
- Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova

Uvjeti
Opći uvjet za upis na specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je završen najmanje trogodišnji sveučilišni ili stručni studij. 

PRIJAVA SDSSJU 2019/2020. - obrazac je potrebno isprintati i ispuniti

Postupak 
Na studij se mogu upisati sljedeće kategorije pristupnika po sljedećem postupku:
- Pristupnici pod 1.a bez obveze polaganja razlikovnih predmeta, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20. 
- Pristupnici pod 1.b uz obvezu polaganja određenih razlikovnih predmeta nakon upisa, a prije polaganja ispita na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20.
- Pristupnici pod 1.c uz obvezu polaganja određenih razlikovnih predmeta nakon upisa, a prije polaganja ispita na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju i prijemnom ispitu. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 10. Pristupnici polažu prijemni ispit s 30 pitanja, na kojem se može steći maksimalno 30 bodova.

Razlikovni predmeti
- Pristupnici pod 1.b dužni su do upisa u drugu godinu studija položiti ispite: Osnove politologije, Europski upravni prostor i nacionalna uprava, Upravljanje ljudskim potencijalima i službeničko pravo (prema studijskom programu preddiplomskog stručnog studija javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).
- Pristupnici pod 1.c, ako su završili stručni studij javne uprave ili srodni studij, dužni su prije pohađanja nastave prve godine studija u pristupnoj studijskoj godini položiti ispite: Osnove politologije, Upravno postupovno pravo, Državna uprava, Lokalna samouprava, Europski upravni prostor i nacionalna uprava, Upravljanje ljudskim potencijalima i službeničko pravo, Financiranje javne uprave (prema studijskom programu preddiplomskog stručnog studija javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu). Pristupnu studijsku godinu pristupnici upisuju u statusu izvanrednog studenta.
Za pristupnike pod 1.c popis ispita koje su dužni položiti prije pohađanja nastave prve godine studija, utvrdit će se u odnosu na studijski program završenog studija.  
Ispite iz razlikovnih predmeta pristupnici pod 1.c) dužni su položiti tijekom akademske 2019/20. godine. U protivnom gube pravo upisa na studij.

Prijave za studije
Prijave za upis u prvu godinu studija primat će se  30. rujna i 1. listopada 2019. (ponedjeljak i utorak) od 10 do 12 sati u zgradi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 10., soba 10/I. kat.  
Obrazac prijave može se preuzeti ovdje na: PRIJAVA SDSSJU 2019/2020. - obrazac je potrebno isprintati i ispuniti 

Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti:
Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij, odnosno stručne preddiplomske studije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova:

- presliku svjedodžbe/diplome, odnosno presliku potvrde o završenom studiju
- predočiti originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu.
- kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena

Pristupnici koji su završili trogodišnji preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova:

- svjedodžbu/diplomu, odnosno potvrdu o završenom studiju i dopunsku ispravu o završenom  studiju, odnosno prijepis ocjena (izvornik i presliku)
- presliku vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena
- predočiti domovnicu ili osobnu iskaznicu

Prijemni ispit – za pristupnike koji su mu obvezni pristupiti održat će se u srijedu, 2. listopada 2019. u 9:00 sati, G 10, D IX/I. kat

Literatura za pripremu prijemnog ispita:
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.: Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-26
Borković, I. (2002), Upravno pravo, Narodne novine. Stranice: 357-398.

Propisi:
Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine 85/10-pročišćeni tekst (čl. 4, 5, 14-117, 133-138, 143-146).
Zakon o Vladi Republike Hrvatske, Narodne novine 150/11, 119/14, 93/16
Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine  150/11,  12/13, 93/16 , 104/16  (čl. 1-65)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine NN 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17  (č. 1-9. i glave III-VII i IX-X)
Zakon o državnim službenicima, Narodne novine 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17
Zakon o općem upravnom postupku, Narodne novine 47/09
Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 29/17

Objava liste redoslijeda
Lista redoslijeda objavit će se u srijedu, 2. listopada 2019. nakon 12:00 sati na mrežnim stranicama fakulteta.

UPISI
Upisi će se, u skladu s listom redoslijeda, obaviti u četvrtak, 3. listopada 2019. 

Naknada školarine za upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta za akademsku 2019/20. godinu iznosi 7.200,00 kuna.
Naknada školarine za upis u pristupnu godinu za akademsku 2019/20. godinu iznosi 4.650,00 kuna (pristupnici pod 1c).

Pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na ovoj razini studija oslobođeni su plaćanja participacije.
 

Popis obavijesti