Obavijest o upisu studenata u prvu...

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2019./2020. godini u prvu godinu studija upisuje na studijske programe: 

1. JAVNA UPRAVA, preddiplomski stručni studij
2. POREZNI STUDIJ, preddiplomski stručni studij

Broj slobodnih mjesta:

1. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje tri godine

-   8 redovitih studenata 

- 99 izvanrednih studenata, uz plaćanje participacije

2. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje tri godine

-   7 redovitih studenata 

-  20 izvanrednih studenata, uz plaćanje participacije

Participacija za upis u prvu godinu studija iznosi 7.200,00 kuna.

Prijave za upis na navedene studijske programe obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta „Postani student“.

Uz to, za akademsku godinu 2019./2020. odobrava se upis do 14 studenata, pripadnika hrvatskih manjina i iseljeništva, u statusu redovitog studenta, na studije fakulteta, i to: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, preddiplomski stručni studij javne uprave i preddiplomski stručni porezni studij.

Obavijest o terminima upisa bit će objavljena najkasnije zajedno s konačnim listama redoslijeda.

Sve daljnje obavijesti bit će objavljene na web stranici „Postani student“ i web stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Popis obavijesti