Obavijesti
Rasporedi nastave – preddiplomski...
Objavljeni su rasporedi nastave za preddiplomske stručne studije;
Upisi u više godine studija i upisi...
Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija u akad. 2020/21.god. ("brucoši") ne obavljaju upis na studomatu. Studenti obavljaju upis putem studomata u skladu s objavljenim pravilima i popunjavanjem obrasca za prijavu obavljenog upisa na    Studij javne uprave    https://forms.gle/AVwYvtFxbKLU2hft9 Porezni studij              https://forms.gle/YddWy6AcYgREPs8q6   ZA PRISTUP OBJAVLJENIM LINKOVIMA STUDENTI OBAVEZNO TREBAJU BITI LOGIRANI NA WEB STRANICU FAKULTETA I U GMAIL ADRESOM; @student.pravo.hr
Natječaj za upis studenata na...
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na diplomske sveučilišne studije Socijalnog rada i Socijalne politike i specijalistički diplomski stručni studij Javne uprave : • specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava (4 semestra), stječe se stručni naziv stručni specijalist/ stručna specijalistica javne uprave – 50 redovitih i 50 izvanrednih studenata
Upute i obavijesti
Informacije o radu Fakulteta, obavijesti i upute za online nastavu možete pronaći na linku www.pravo.unizg.hr/koronavirus
O studijskom centru
U okviru Studijskog centra za javnu upravu i javne financije izvode se dvije vrste trogodišnjih stručnih studija prvog stupnja, i to: stručni studij javne uprave i stručni porezni studij. Izvodi se i specijalistički diplomski stručni studij „Javna uprava“ u trajanju od dvije godine.