Obavijesti

UPIS U LJETNI SEMESTAR akademska...

UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA STUDENTE STRUČNIH STUDIJA
RASPORED I POSTUPAK PREDAJE INDEKSA ZA LJETNI SEMESTAR

MOLE SE STUDENTI DA OBVEZNO PROČITAJU RASPORED i PRAVILA UPISA 

Upisi putem studomata obavljaju se do 20. veljače 2020. (četvrtak) do 23 sata. 

 

PRAVILA UPISA ZA REDOVITE STUDENTE – obavezno pročitati
PRAVILA UPISA ZA IZVANREDNE STUDENTE – obavezno pročitati


Studenti su dužni nakon upisa na studomatu u vremenu od 10 do 12 sati dostaviti indeks u referadu soba 8/I. kat (referent Tomislav Koščak)  prema slijedećem rasporedu:
 do 21. veljače SAMO REDOVITI STUDENTI
 od 24. veljače do 3. ožujka SAMO IZVANREDNI STUDENTI
Student nakon provedenog upisa na studomatu u referadu donosi slijedeće priloge:
 indeks (u koji ne popunjava predmete!)
 uplatnicu na potreban iznos školarine ljetnog semestra (samo izvanredni studenti)
Studenti koji ne izvrše upis na studomatu do četvrtka 20. veljače i ne dostave indeks u referadu prema navedenom rasporedu predaje indeksa neće se smatrati upisani u redovitom upisnom roku. 
Skrećemo pažnju da su svi studenti uključujući i one studente koji su položili sve ispite a nisu obranili završni rad u obvezi regulirati upis u ljetni semestar.

Iznimno od navedenog studenti koji zbog obveze upisa manjeg broja bodova (nemogućnosti upisa predmeta više godine prema pravilima upisa) upis ne mogu obaviti na studomatu trebaju pristupiti ručnom upisu u referadi i to prema slijedećem rasporedu;
 redoviti studenti do 20. veljače
 izvanredni studenti 24. i 25. veljače koji pri upisu trebaju predočiti indeks i dokaz o uplati školarine
 

Nakon upisa a prema naputku referenta indeksi se preuzimaju u studentskoj referadi u sobi 10/I kat, od 10 do 12 sati. 


RASPORED I POSTUPAK UPISA I PREDAJE INDEKSA ZA LJETNI SEMESTAR studenata koji su 2019/20. upisali NASTAVAK PREKINUTOG STUDIJA 

Izvanredni studenti koji su upisali nastavak prekinutog studija, upis ljetnog semestra izvršit će u studentskoj referadi soba 14/I. kat (referentica Sanja Storjak) bez upisa u studomatu u razdoblju do 3. ožujka vremenu od 10 do 12 sati.  
Upis ljetnog semestra obavlja se sukladno Pravilima upisa ljetnog semestra za izvanredne studente.
Spomenuti studenti dužni su u studentsku referadu soba 14/I. kat predati slijedeće; 
 indeks 
 uplatnicu na potreban iznos školarine 


Studenti koji ne izvrše upis u ljetni semestar nemaju pravo polaganja ispita.
Molbe za naknadni upis ljetnog semestra razmatrat će se do 6. ožujka 2020. godine u skladu s podnesenim molbama i dostavljenom dokumentacijom samo u slučajevima iznimno opravdanih razloga.

Popis obavijesti