Raspored predavanja u ljetnom semestru za redovite studente

PONEDJELJAK

Vrijeme

Boj sati

Kolegij

Lokacija

Dvorana

10:00 – 12:30

2

Europsko porezno pravo

ĆM4

IV.

14:30 – 17:00

3

Pravo okoliša * (vidi napomenu)

TRH 3

V.

SRIJEDA

Vrijeme

Boj sati

Kolegij

Lokacija

Dvorana

8:15 – 10:30

3

Pravo okoliša *(vidi napomenu)

ĆM 4

V.

10:00 – 12:30

2

Pravo okoliša *(vidi napomenu)

G10

VIII/I. kat

ČETVRTAK

Vrijeme

Boj sati

Kolegij

Lokacija

Dvorana

12:00 – 14:30

3

Organizacija porezne službe *od 27.2.

G10

III/I. kat

9:00 – 10:30

2

Pravo socijalne sigurnosti

G10

VIII/I. kat

16:00 – 20:05

5

E uprava *od 27.2.-2.4.

G10

VIII/I. kat

16:00 – 20:05

5

Javni odnosi u upravi *od 9.4.-28.5.

G10

VIII/I. kat

PRAVO OKOLIŠA - izvode predavači sa tri katedre:

1. Katedra za Upravno pravo – na lokaciji ĆM4, kabinet izv. prof. Ofak; srijedom od 8:15 sati;    

26. veljače      (3 sata)

04. ožujka       (3 sata)

11. ožujka       (4 sata)

2. Katedra za građansko pravo – na lokaciji TRH 3, soba 6/priz., kabinet doc. dr. sc. I. Kanceljak

   ponedjeljkom od 14:30;         16. ožujka       (3 sata)

23. ožujka       (3 sata)

30. ožujka       (4 sata)

3. Katedra za Financijsko pravo i financijsku znanost; na lokaciji ĆM4, kabinet I. Klemenčić, soba 45/II.

    kat;  

    srijedom od 10:00 sati ;        15. travnja      (3 sata)

29. travnja      (3 sata)

06. svibnja      (4 sata)