Raspored predavanja u ljetnom semestru za redovite studente

PONEDJELJAK

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

10:00 – 12:30

2

Europsko porezno pravo

ĆM4

III.

14:30 – 17:00

3

Pravo okoliša * (vidi napomenu)

TRH 3

V.

SRIJEDA

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

8:15 – 10:30

3

Pravo okoliša *(vidi napomenu)

ĆM 4

V.

10:00 – 12:30

2

Pravo okoliša * (vidi napomenu)

G10

VIII/I. kat

ČETVRTAK

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

Vrijeme

12:00 – 14:30

3

Organizacija porezne službe *od 14.3.

G10

III/I. kat

9:00 – 10:30

2

Pravo socijalne sigurnosti

G10

VIII/I. kat

16:00 – 20:05

5

E uprava *od 28.2.-4.4.

G10

VIII/I. kat

16:00 – 20:05

5

Javni odnosi u upravi *od 18.4.-30.5.

G10

VIII/I. kat

Obavještavaju se redoviti studenti da je raspored predavanja izmijenjen te da će se nastava izvoditi u slijedećim terminima: 

PRAVO OKOLIŠA 

1. Katedra za građansko pravo – na lokaciji TRH 3, soba 6/priz., kabinet doc. dr. sc. I. Kanceljak;  ponedjeljkom od 14:30;   18. ožujka     (3 sata)

                                                                 25. ožujka     (3 sata)

                                                                 01. travnja    (4 sata)

2. Katedra za Financijsko pravo i financijsku znanost; na lokaciji ĆM4, kabinet izv. prof. S. Cindori; srijedom od 10:00 sati;                       17. travnja     (3 sata) 

                                                                24. travnja     (3 sata) 

                                                                08. svibnja     (4 sata) 

3. Katedra za Upravno pravo – na lokaciji ĆM4, kabinet izv. prof. Ofak; srijedom od 8:15 sati;    

                                                               15. svibnja       (3 sata)

                                                                        22. svibnja       (3 sata)

                                                                        29. svibnja       (4 sata)