Raspored predavanja u ljetnom semestru za izvanredne studente

E UPRAVA - nastava će se održati u Gundulićevoj 10, dvorana VIII/I. kat

Datumi; 25.02. utorak, 26.02. srijeda

ORGANIZACIJA POREZNE SLUŽBE- nastava će se održati u Gundulićevoj 10  -  NOVO
Datumi; 17.3
utorak
        dvorana IX/I. kat
             30.4. četvrtak    dvorana I./prizemlje

PRAVO OKOLIŠA

Datumi; 01.04. srijeda             Katedra za upravno pravo             Ćirilometodska ulica 4, dvorana III.       

 14.04. utorak              Katedra za građansko pravo         Trg Republike Hrvatske 3, dvorana V.   

 26.05. utorak            Katedra za financijsko pravo       Gundulićeva 10, dvorana VIII.

JAVNI ODNOSI U UPRAVI - nastava će se održati u Gundulićevoj 10, dvorana VIII/I. kat

Datumi; 9.4. četvrtak, 16.04. četvrtak

EUROPSKO POREZNO PRAVO- nastava će se održati u Gundulićevoj 10, dvorana I./prizemlje

Datumi; 22.4. srijeda, 23.4. četvrtak

PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI - nastava će se održati u Gundulićevoj 10, dvorana II./prizemlje

Datumi; 12.05. utorak, 19.05. utorak