Raspored predavanja u ljetnom semestru za redovite studente

UTORAK

Vrijeme

Broj sati

Kolegij

Lokacija

Dvorana

8:30 – 10:00

2

Upravno pravo II.

G10

I/priz.

10:00 – 11:30

2

Engleski jezik za poreznu struku II.

G10

II/priz.

12:00 – 13:30

2

Javne financije

G10

IV/I. kat

SRIJEDA

Vrijeme

Broj sati

Kolegij

Lokacija

Dvorana

13:20 – 14:55

2

Osnove građanskog prava

G10

I/priz.

ČETVRTAK

Vrijeme

Broj sati

Kolegij

Lokacija

Dvorana

9:00 – 10:35

2

Financijske institucije i tržišta

G10

II/priz.

10:40 – 12:15

2

Financijske institucije i tržišta - seminar

G10

II/priz.

14:00 – 15:30

2

Računovodstvo I.

G10

II/priz.

15:30 – 17:00

2

Računovodstvo I. - vježbe

G10

II/priz.