Obavijesti

NASTAVAK STUDIJA U AKADEMSKOJ...

Molbe za upis studenata koji su u prethodnim akademskim godinama prekinuli studij podnose se do zaključno 30. rujna u studentskoj referadi u sobi 14/I. kat  (referentica Sanja Storjak).

Molbi za nastavak studija potrebno je priložiti:

1.    indeks

2.    kopiju vjenčanog lista ukoliko je došlo do promjene osobnog imena

Obrazac molbe može se preuzeti na https://www.pravo.unizg.hr/scjujf/studentska_referada/obrasci

(molimo popunite obrazac svojim podacima, molbu ispišite i vlastoručno potpišite te s eventualnim prilozima predajte u studentsku referadu. Studentske molbe mogu se besplatno printati u informatičkoj dvorani Pravnog fakulteta, Trg Republike Hrvatske 14, I. kat lijevo).

Popis obavijesti