Obavijesti

Obavijesti
RASPORED UPISA U VIŠE GODINE STUDIJA...
Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija u akad. 2019/20.god. ("brucoši") ne obavljaju upis na studomatu. UPIS PREDMETA KROZ TRI STUDIJSKE GODINE NIJE MOGUĆ. STUDENT IMA PRAVO U AKADEMSKOJ GODINI UPISATI SAMO NEPOLOŽENE PREDMETE NIŽE GODINE STUDIJA I PREDMETE VIŠE GODINE STUDIJA. NEPRAVILNI UPISI KOJE STUDENT OBAVI NA STUDOMATU A KOJI NISU U SKLADU SA OVOM OBAVIJESTI BIT ĆE PONIŠTENI. PRI PREDAJI INDEKSA POTREBNO DOSTAVITI POTVRDU O PROVEDENOJ UPLATI, POTVRDE O UPLATI   NE ZAPRIMAJU SE U ELEKTRONSKOM OBLIKU NA UPITE U SVEZI PRAVILA UPISA, RASPORED I OBAVIJESTI KOJI SU OBJAVLJENI NEĆE SE ODGOVARATI. Za upis potrebno je pročitati i postupiti prema slijedećim obavijestima i uputama; RASPORED UPISA U VIŠE GODINE STUDIJA ILI UPIS   PONAVLJANJA GODINE PRAVILA UPISA ZIMSKOG SEMESTRA ZA REDOVITE STUDENTE PRAVILA UPISA ZIMSKOG SEMESTRA ZA IZVANREDNE STUDENTE
ZA REDOVITE STUDENTE Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2015/16., 2016/17. i 2017/18. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na: Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015./16., 2016./2017. i 2017./2018 (NN 83/2015) Pravilima participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima  - primjenjuju se u skladu s odlukom Vlade RH o punoj subvenciji participacije (NN 83/2015) Tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu Pravilniku o studiju  Odluci o naknadama za usluge u akademskoj 2019/2020. godini
NASTAVAK STUDIJA U AKADEMSKOJ...
Molbe za upis studenata koji su u prethodnim akademskim godinama prekinuli studij podnose se do zaključno 30. rujna u studentskoj referadi u sobi 14/I. kat   (referentica Sanja Storjak). Molbi za nastavak studija potrebno je priložiti: 1.     indeks 2.     kopiju vjenčanog lista ukoliko je došlo do promjene osobnog imena Obrazac molbe može se preuzeti na https://www.pravo.unizg.hr/scjujf/studentska_referada/obrasci ( mo limo popunite obrazac svojim podacima, molbu ispišite i vlastoručno potpišite te s eventualnim prilozima predajte u studentsku referadu. Studentske molbe mogu se besplatno printati u informatičkoj dvorani Pravnog fakulteta, Trg Republike Hrvatske 14, I. kat lijevo ).