Obavijesti

Obavijesti
Redoviti studenti obveznici plaćanja pune školarine koji su odabrali uplatu iste u 2. rate trebaju dokaz o uplati druge rate školarine u iznosu od 3.600,00 kn zajedno sa indeksom dostaviti u studentsku referadu, Gundulićeva 10, soba 10/I. kat najkasnije do 16.12.2019. 
ZA REDOVITE STUDENTE Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2015/16., 2016/17. i 2017/18. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na: