Obavijesti

Obavijesti
Obavještavaju se studenti koji u ovoj akademskoj godini imaju upisanu Stručnu praksu da je u studomatu otvoren rok za prijavu. Rok je 11. ožujka 2019., dok su prijave su otvorene do petka, 8. ožujka do 8:59 sati. Nakon zaključenja roka za prijavu stručne prakse na studomatu, svi studenti koji su prijavu obavili u roku biti će raspoređivani u upravne organizacije. Rasporedi s imenima studenata, ali i sve druge obavijesti biti će objavljivanje na web stranici Katedre za upravu znanost, u okviru rubrike predmet Stručna praksa ( https://www.pravo.unizg.hr/UZ/predmet/strpra ) . Studenti kojima je mjesto prebivališta izvan Zagreba mogu uložiti molbu za upućivanje na stručnu praksu u mjestu stanovanja. Molbe se upućuju voditeljici stručne prakse dr. sc. Tijani Vukojičić Tomić na tijana.vukojicic@pravo.hr od  1. - 8. ožujka 2019.  Samo one molbe koje budu poslane u tom roku biti će uzete u razmatranje. U istom roku studenti kojima je stručna praksa jedini uvjet za obranu završnog rada (svi drugi ispiti su položeni) također mogu uputiti molbu voditeljici stručne prakse za ostvarenje prioriteta u obavljanju stručne prakse (upućivanje u prvu grupu). DODATNIH ROKOVA U OVOJ AKADEMSKOJ GODINI VIŠE NEĆE BITI.
RASPOREDI NASTAVE LJETNOG SEMESTRA
Nastava za redovite studente stručnih studija u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine započinje u ponedjeljak, 25. veljače 2019. Nastava za izvanredne studente započinje prema objavljenim rasporedima. Rasporedi se mogu pogledati na poveznicama studija pod Rasporedi nastave.
UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA STUDENTE...
Raspored, pravila i uvjeti upisa te ostale obavijesti mogu se vidjeti na STUDENTI - Obavijesti studentske referade Mole se studenti da pročitaju sve navedene upute te da u skladu s navedenim obave upis. Studenti koji pristupaju polaganju predmeta ljetnog semestra na drugom ispitnom roku u mjesecu veljači upis obavljaju nakon evidencije uspjeha iz ispita. Studenti upisani prvi puta u prvu godinu studija u akad. 2018/19.god. ("brucoši") ne obavljaju upis na studomatu. Mole se svi studenti da se u komunikaciji koriste računom e-pošte na domeni student.pravo.hr.  Nastavnici i djelatnici upućeni su da nisu dužni uzimati u obzir poruke poslane s drugih adresa e-pošte. Odluku možete pročitati na ODLUKA O KORIŠTENJU SUSTAVA ELEKTRONIČKE POŠTE NA DOMENI STUDENT.PRAVO.HR