Raspored predavanja u ljetnom semestru za izvanredne studente

Nastava se održava od 17.00 h do 21.00 h

LEGENDA: ĆM 4 - Ćirilometodska ulica 4       TRH 3Trg Republike Hrvatske 3        G 10 - Gundulićeva 10

 

1. godina

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO                               utorak25.2., 3.3.                                 G10, dv. III

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO seminar                  utorak10.3., 17.3.                              G10, dv. III

KOMPARATIVNI POLITIČKI SUSTAVI                             četvrtak, 27.2., 5.3.                             TRH 3, dv. V

KOMPARATIVNI POLITIČKI SUSTAVI seminar                četvrtak, 12.3., 19.3.                          TRH 3, dv. V

FINANCIRANJE VELIKIH GRADOVA                               utorak24.3., 31.3.                              G10, dv. III

SLUŽBENIČKO PRAVO (predavanje + seminar)            srijeda, 01.04. i četvrtak, 02.04.         G10, dv.IV

                                                                                 četvrtak, 09.4., 16.4.   

JAVNE POLITIKE U HRVATSKOJ                                   ponedjeljak, 23.3., 27.4.                    G10, dv. III

JAVNE POLITIKE U HRVATSKOJ seminar                         ponedjeljak30.3., 4.5.                   G10, dv. III

NACIONALNE MANJINE I JAVNA UPRAVA                     utorak, 07.4., 14.4.                              G10, dv. VIII

PRAVNI ASPEKTI UPRAVLJANJA INFORMACIJAMA       srijeda, 15.4., 29.4.                              ĆM4, dv. V.

SOCIJALNO PRAVO                                                     četvrtak, 30.4., 7.5.                              G10, dv. IV

ENGLESKI JEZIK ZA JAVNU UPRAVU                           srijeda, 13.5., četvrtak, 14.5.               G10, dv. I.

ODNOSI UPRAVE S GRAĐANIMA                                  utorak, 19.5. četvrtak, 21.5.                ĆM4, dv. V.

EUROPSKO PRAVO RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NEDISKRIMINACIJE - uvodno predavanje održat će se u četvrtak 26.3. u 13:30h na TRH 3, dv. III. Predavanje je obavezno i za redovite i izvanredne studente. Nastava se održava četvrtkom od 13:30 do 16:00 sati na TRH 3, dvorana III. u zajedničkom terminu za redovite i izvanredne studente.

INFORMACIJSKI SERVISI SUVREMENE JAVNE UPRAVE – nastava će se održati u slijedećim terminima; 26.2., 11.3., 18.3., 8.4., 6.5. i 20.5. od 17:00 do 21:00 sat u G10, soba 17/I. kat u zajedničkom terminu za redovite i izvanredne studente.

Redoviti studenti pohađaju 30 sati nastave, a izvanredni studenti 10 sati nastave.