STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ JAVNA UPRAVA:
Natječaj za upis u 1. godinu diplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu za akad. god. 2023/2024

Na temelju Odluke o upisnim kvotama za ak. godinu 2023./2024. (klasa: 640-01/23-23/4, urbroj: 251-55-23-5 od 25. siječnja 2023.) 

B)  stručni diplomski studij Javna uprava (4 semestra), stječe se stručni naziv magistar/magistra javne uprave – 50 redovitih i 25 izvanrednih studenata

 

 

B) Stručni diplomski studij Javna uprava 

 

1.Uvjeti upisa

Stručni diplomski studij Javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu može upisati pristupnik koji je  završio  najmanje trogodišnji sveučilišni ili stručni studij i stekao 180 ECTS bodova.  

 

Kategorije pristupnika 

a) Pristupnici koji su završili trogodišnji prijediplomski stručni studij javne uprave prema Bolonjskom programu na Pravnom fakultetu  u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova 

b)    Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Pravnom fakultetu  u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova 

c)    Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji prijediplomski stručni studij javne uprave ili trogodišnji prijediplomski stručni upravni studij na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova 

d)    Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji prijediplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova 

e)    Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji prijediplomski sveučilišni ili stručni studij na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova 

 

 
2. Prijava

Prijave se provode  isključivo online i to putem poveznice koja će biti dostupna na mrežnoj stranici Fakulteta 2. i 3. listopada 2023.

      
Online prijavi za razredbeni postupak treba priložiti: 

a)    Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij, odnosno stručne prijediplomske studije na Pravnom fakultetu u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova: 

1.    diploma ili  potvrdu o završenom studiju 
2.    domovnica ili osobna iskaznica 
3.    dokaz o promjeni prezimena  

b)    Pristupnici koji su završili trogodišnji prijediplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog, humanističkog smjera ili nekog drugog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova: 

1.    diplomu odnosno potvrdu o završenom studiju, dopunska isprava o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena 
2.    domovnica ili osobna iskaznica 
3.    dokaz o promjeni prezimena 


3. Razredbeni postupak  

Na studij se mogu upisati sljedeće kategorije pristupnika prema sljedećem postupku: 

a)    Pristupnici pod 1.a bez obveze polaganja razlikovnog  ispita, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20.  

b)    Pristupnici pod 1.b i 1.c. uz obvezu polaganja razlikovnih ispita , na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20. 

c)    Pristupnici pod 1.d uz obvezu polaganja razlikovnih ispita  prije upisa u drugu godinu stručnog diplomskog studija i prije polaganja ispita na studiju, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20. 

d)    Pristupnici pod 1.e uz obvezu  polaganja  razlikovnih ispita  prije upisa u prvu godinu stručnog diplomskog studija i prije polaganja ispita na  studiju, na temelju njihovog uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 10.


 
Razlikovni ispit 

a)    Pristupnici pod 1.b i 1.c dužni su do upisa u drugu godinu studija položiti i razlikovni ispit iz kolegija: Europski upravni prostor i nacionalna uprava (5 ECTS) (prema studijskom programu prijediplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu). 

b)    Pristupnici pod 1.d dužni su  prije upisa u drugu godinu studija i prije polaganja ispita na stručnom diplomskom studiju položiti i razlikovne ispite iz kolegija: Upravno postupovno pravo (7 ECTS) i Lokalna samouprava (7 ECTS) (prema studijskom programu prijediplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu). 

c)    Pristupnici pod 1.e dužni su prije upisa prve godine studija u razlikovnoj  godini položiti razlikovne ispite iz kolegija: Osnove politologije (7 ECTS), Upravno postupovno pravo (7 ECTS), Državna uprava (6,5 ECTS), Lokalna samouprava (7 ECTS), Europski upravni prostor i nacionalna uprava (5 ECTS), Upravljanje ljudskim potencijalima i službeničko pravo (7 ECTS), Financiranje javne uprave (7 ECTS) (prema studijskom programu prijediplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu). 
Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu nemaju status studenta i nisu dio upisne kvote.  

Nakon položenih svih razlikovnih ispita  pristupnici upisuju stručni diplomski studij putem 
molbe (referada@pravo.hr) u skladu s natječajem u ak. godini u kojoj upisuju studij (v. 
„Prijava“ iz natječaja). Ispite iz razlikovnih kolegija pristupnici pod 1.e dužni su položiti 
tijekom ak. god. 2023./2024. U protivnom gube pravo upisa na studij.

 


4. Objava rezultata razredbenog postupka - konačna lista

Konačna lista bit će objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta 4. listopada od 13 sati s uputama za upis.


 
5. Upisi 

Upisi  se provode  online  prema konačnoj listi 5. i 6. listopada 2023. Poveznica za online upis biti će objavljena na mrežnoj stranici Fakulteta.

 


6. Upisnina i školarina

Prilikom upisa student sudjeluje u troškovima studija koji se sastoje od upisnine i školarine. 
Iznos upisnine se određuje Odlukom Fakultetskog vijeća. 

Školarine za prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta za ak. god. 2023./2024. iznosi 955,60 eura (7.200,00 kuna). 

Studenti koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na ovoj razini studija oslobođeni su plaćanja participacije.

Pristupnik pod 1.e prilikom upisa razlikovne godine sudjeluje u troškovima koji se sastoje od upisnine i vrijednosti upisanih ECTS bodova. 

 

 

 


Obavijesti:

Obavijesti
ZA REDOVITE STUDENTE Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2015/16., 2016/17. i 2017/18. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na: