Obavijesti
Nakon što student sa mentorom/icom dogovori mentorstvo (prije početka pisanja rada), a radi upisa na listu mentoriranih studenata u ISVU sustav, student na  zavrsetak-studija@pravo.hr  dostavlja pisanu suglasnost mentora o prihvaćanju mentorstva. U tu svrhu nije potrebno ispuniti nikakav obrazac već će je dovoljno dostaviti pisanu prepisku sa mentorom/icom. Sve daljnje radnje rade se sukladno uputama objavljenim na mrežnim stranicama; Prije obrane završnog rada - Studijski centar za javnu upravu i javne financije (unizg.hr)   Nakon obrane završnog rada - Studijski centar za javnu upravu i javne financije (unizg.hr)   
Prije obrane završnog/diplomskog rada

Obrani završnog rada student može pristupiti nakon što položi sve propisane ispite i dovrši ostale studijske obveze.

Završni rad može se pisati iz obveznih predmeta ili predmeta modula.

Prije obrane studenti trebaju provjeriti ocjene u Studomatu i vratiti sve posuđene knjige iz Biblioteke

Obrazac prijave završnog rada

Student/ica ispunjava dio koji se odnosi na osobne podatke, a mentor/ica dio koji se odnosi na podatke o temi završnog rada.

Mentor/ica u postupku izrade završnog rada mora biti nastavnik Fakulteta ili zaposlenik u suradničkom zvanju iz čl. 31. st. 2. Pravilnika o studiju ili nositelj predmeta.

Potpisani obrazac će mentor/ica uz najavu održavanja obrane dostaviti studentskoj službi putem elektroničke pošte najkasnije 48 sati prije održavanja obrane. Studentska služba je potom dužna mentoru potvrditi ispunjava li student/ica preduvjete za pristup obrani završnog rada (položeni svi propisani ispiti i dovršene ostale studijske obveze).

Kontakt adresa za sve navedeno je zavrsetak-studija@pravo.hr