Studentska referada

Radno vrijeme

  • za redovite studente: svakim danom od 10 do 12 sati
  • za izvanredne studente: svakim danom od 10 do 12 sati i utorkom uz jutarnji i popodnevni termin od 15,00 do 16,00 sati

 

Djelatnici studentske referade


Studentska referada za izvanredne studente i opće informacije

Tomislav Koščak – voditelj studentske referade, soba br. 8/ I. kat

Tel. 01/4890 218

 

Opće informacije i Studentska referada za redovite studente  

Sanja Storjak, soba 14/I. kat 

Tel: 01/4890 226

 

Studentska referada za kartotečnu evidenciju i urudžbeni zapisnik            

Ines Šlogar, soba br. 10/I. kat

Tel. 01/4830 252

 

Studentska referada za stručni porezni studij (svi poslovi) i X-ice svih stručnih studija

Božica Jug-Musić, soba br. 10/I. kat

Tel. 01/4890 200

 

 

Informatička dvorana

Dvorane se ponekad koriste za edukacije tako da je iznimno moguće da dvorane određeni dan ne rade ili ne rade prema rasporedu zbog održavanja predavanja, vježbi, seminara i sl.

Za sva pitanja koja imate, slobodno se obratite dežurnom studentu.

​​Trg Republike Hrvatske 14, prvi kat
Telefon: 01/ 4564 363

Otvorena za studente:

  • Ponedjeljak: 9 - 14 h
  • Utorak: 9 - 17 h
  • Srijeda: 9 - 19 h
  • Četvrtak: 9 - 17 h
  • Petak: 9 - 17 h

 

Knjižara Pravnog fakulteta

Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01 4597-568


Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak od 8,00 - 14,30 sati