Obavijest

Poštovane/i,

nastava na diplomskom studiju počinje u ponedjeljak, 11.10.2021. prema objavljenom rasporedu.

Molimo Vas da se o dodjeljenim izbornim kolegijima i seminarima (za studente diplomskog studija socijalne politike) informirate putem studomata.

U nastavku slijede popisi dodjeljenih područja u okviru obaveznog kolegija Odabrana područja socijalnog rada za studente upisane na diplomski studij socijalnog rada

 

Odabrana podrucja socijalnog rada - mladi.pdf

Odabrana podrucja socijalnog rada - osobe s invaliditetom.pdf

Odabrana podrucja socijalnog rada - osobe starije zivotne dobi.pdf

 

Želimo Vam svima uspješnu prvu godinu diplomskog studija.


Odabir izbornih kolegija, seminara i odabranih područja i na diplomskim studijima

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

Studenti koji su upisali diplomski studij socijalnog rada obvezni su:

 1. odabrati jedno od  područja  koje žele slušati u okviru obveznog kolegija Odabrana područja socijalnog rada
 2. odabrati 2 izborna kolegija (Oba izborna kolegija mogu biti sa diplomskog studija socijalnog rada, dok postoji mogućnost i da jedan izborni kolegij odaberu sa diplomskog studija socijalnog rada, a drugi sa diplomskog studija socijalne politike.)

Odabrana područja socijalnog rada

U akademskoj godini 2021./2022. studenti imaju obvezu odabira jednog od tri ponuđena područja socijalnog rada:

 1. Odabrana područja – Mladi
 2. Odabrana područja – Osobe s invaliditetom
 3. Odabrana područja – Osobe starije životne dobi

Odabrana područja socijalnog rada se dodjeljuju prema preferencijama studenata, uzimajući u obzir uspješnost prema prosjeku ocjena stečenom na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Odabir odabranih područja se provodi putem online obrasca u srijedu, 6. listopada od 10:00h do 22:00h.

Studenti koji ne izvrše odabir područja u navedenom roku biti će raspoređeni na odabrana područja prema slobodnim mjestima.

Izborni kolegiji

U akademskoj godini 2021./2022. studenti koji su upisali diplomski studij socijalnog rada imaju mogućnost odabira (1 ili 2 izborna kolegija) između šest ponuđenih izbornih kolegija sa diplomskog studija socijalnog rada:

 1. Socijalni rad u području mentalnog zdravlja
 2. Međunarodni socijalni rad
 3. Palijativna skrb
 4. Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
 5. Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama
 6. Obiteljsko pravna zaštita djece bez pratnje (Izborni kolegij s Pravnog studija)

Ukoliko student/ica želi izabrati jedan izborni kolegij sa diplomskog studija socijalne politike ima mogućnost odabira između četiri ponuđena izborna kolegija:

 1. Siromaštvo i socijalna isključenost
 2. Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
 3. Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
 4. Civilno društvo i socijalna politika

Odabir izbornih kolegija se dodjeljuje prema preferencijama studenata, uzimajući u obzir uspješnost prema prosjeku ocjena stečenom na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Odabir izbornih kolegija se provodi putem online obrasca u srijedu, 6. listopada od 10:00h do 22:00h.

Studenti koji ne izvrše odabir izbornog kolegija u navedenom roku biti će raspoređeni na izborne kolegije prema slobodnim mjestima.

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIJALNE POLITIKE  

Studenti koji su upisali diplomski studij socijalne politike obvezni su:

 1. odabrati 2 izborna kolegija pri čemu jedan izborni kolegij odabiru sa diplomskog studija socijalne politike, a drugi sa diplomskog studija socijalnog rada

U akademskoj godini 2021./2022. studenti koji su upisali diplomski studij socijalne politike imaju obvezu odabira jednog izbornog kolegija između četiri ponuđena izborna kolegija sa diplomskog studija socijalne politike:

 1. Siromaštvo i socijalna isključenost
 2. Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
 3. Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo
 4. Civilno društvo i socijalna politika

Drugi izborni kolegij, studenti koji su upisali diplomski studij socijalne politike odabiru sa popisa ponuđenih 6 izbornih kolegija sa diplomskog studija socijalnog rada:

 1. Socijalni rad u području mentalnog zdravlja
 2. Međunarodni socijalni rad
 3. Palijativna skrb
 4. Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
 5. Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama
 6. Obiteljsko pravna zaštita djece bez pratnje (Izborni kolegij s Pravnog studija)

Odabir izbornih kolegija se dodjeljuje prema preferencijama studenata, uzimajući u obzir uspješnost prema prosjeku ocjena stečenom na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Odabir izbornih kolegija se provodi putem online obrasca u srijedu, 6. listopada od 10:00h do 22:00h.

Studenti koji ne izvrše odabir izbornog kolegija u navedenom roku biti će raspoređeni na izborne kolegije prema slobodnim mjestima.

Seminari

U akademskoj godini 2021./2022. studenti imaju obvezu odabira jednog od dva ponuđena seminara na diplomskom studiju socijalne politike:

                        1. Socijalna politika i socijalni razvoj - seminar

                        2. Metode analize u socijalnoj politici – seminar

Odabir seminara se dodjeljuje prema preferencijama studenata, uzimajući u obzir uspješnost prema prosjeku ocjena stečenom na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Odabir seminara se provodi putem online obrasca u srijedu, 6. listopada od 10:00h do 22:00h.

Studenti koji ne izvrše odabir seminara u navedenom roku biti će raspoređeni na seminare prema slobodnim mjestima.


Rang liste za sveučilišne diplomske studije

rang lista - diplomski studij socijalnog rada - redoviti

rang lista - diplomski studij socijalnog rada - izvanredni

rang lista - diplomski studij socijalne politike - redoviti

rang lista - diplomski studij socijalne politike - izvanredni

 

Upis  svih  studenata (redovitih i izvanrednih) za oba diplomska studija obavit će se u ponedjeljak, 4. od 16:00h i u utorak, 5. listopada do 20:00h. Upise obavljate putem aplikacije za online upis objavljenoj na lijevoj traci padajućeg izbornika.

Najkasnije do srijede, 6. listopada do 14:00 sati elektroničkom poštom ćemo Vas obavijestiti o izvršenom upisu na studij.

Obavijest o odabiru izbornih kolegija, seminara (za studente diplomskog studija socijalne politike) i izboru područja socijalnog rada u okviru obaveznog kolegija Odabranih područja socijalnog rada za studente diplomskog studija socijalnog rada biti će objavljena u srijedu 6. listopada na mrežnoj stranici diplomskog studija.

 

 


Obavijest o upisu na sveučilišne diplomske studije Soc. rada i Soc. politike u ak. god. 2021./22.

Poštovane prvostupnice, poštovani prvostupnici,

niže su navedene informacije o načinu upisa na sveučilišne diplomske studije Socijalnog rada i Socijalne politike u akademskoj godini 2021./22.

Studenti koji su se prijavili za upis na oba diplomska studija, imaju pravo izabrati samo jedan studij kojeg mogu upisati kao redoviti studenti, a drugi studij mogu upisati kao izvanredni studenti (ukoliko to žele i ukoliko će ostati slobodnih mjesta).

Studenti koji su završili neki drugi diplomski studij kao redoviti studenti mogu se upisati kao redoviti uz obvezu plaćanja školarine ili kao izvanredni studenti.

NAČIN PROVEDBE UPISA

Upis se provodi u potpunosti provodi online putem online obrasca koji će biti objavljen na mrežnoj stranici diplomskog studija.

Rokovi

Upis  svih  studenata (redovitih i izvanrednih) za oba diplomska studija obavit će se u ponedjeljak, 4. od 14:00h i u utorak, 5. listopada do 20:00h.

Online obrazac

U online upisni obrazac ćete unijeti svoje osobne podatke, uključujući ime i prezime, diplomski studij koji upisujete i studentski status u kojem upisujete studij.

U online upisni obrazac ćete morati priložiti:

 • Fotografija (obavezno za sve)
 • Potpis (obavezno za sve)

Fotografija

Fotografija mora biti u JPG ili PNG formatu, u formatu koji omogućuje ispis u dimenzijama 4 x 6 cm ili većima. Iznimno je važno da fotografija vjerno prikazuje fotografiranu osobu. Fotografija mora prikazivati osobu s lica (en face). Fotografija bi trebala biti izrađena od za to stručnih osoba (fotografa), kako bi se postigla potrebna razina kvalitete.

Naziv datoteke mora biti ImePrezime-fotografija.

Potpis

Potpis mora biti pisan kemijskom olovkom ili flomasterom crne (eventualno plave) boje unutar površine visine 1 cm i širine 5,5 cm. Linije potpisa/parafa trebaju deblje, kako pri obradi ne bi izgubile vidljivost. Potpis se šalje skeniran, u JPG ili PNG formatu.

Naziv datoteke mora biti ImePrezime-potpis.

UPISNINA I ŠKOLARINA 

Upisnina

Troškovi upisa uključuju administrativnu naknadu za upis (400 kn).

Ukupan iznos od 400 kn uplaćuje se na sljedeći račun:

Pravni fakultet u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
OIB: 38583303160

IBAN: HR9823600001101264729

Model: 00

Poziv na broj: oznaka studija - OIB studenta (primjerice: 10141-45986312367)

Opis plaćanja: Troškovi upisa - Ime i prezime 

Oznake studija:

Oznaka studija

Studij

10141

Diplomski studij socijalnog rada

10142

Diplomski studij socijalne  politike

 

Školarina

Za upis u statusu redovitog studenta koji upisuje drugi redoviti studij na istoj razini studijaizvanrednog studenta na isti žiro račun uplaćuje se i školarina jednokratno u cjelokupnom iznosu 7.200,00 kuna.

Ukupni iznos troškova školarine od 7200, 00 kn za diplomski studij socijalnog rada i socijalne politike   (za izvanredne studente i za redovite studente koji upisuju drugi redoviti studij na istoj razini),  može se platiti u najviše šest jednakih rata po 1200 kn, koje dospijevaju:

1.    Upisnina (400 kn) i prva rata pri upisu
2.    Druga rata do 15. studenog 2021.
3.    Treća rata do 15. siječnja 2022.
4.    Četvrta rata do 15. ožujka 2022. 
5.    Peta rata do 15. svibnja 2022
6.    Šesta rata do 1. srpnja 2022., odnosno do dana prijave obrane diplomskog rada

Studenti mogu iskoristiti mogućnost plaćanja u ratama bez podnošenja posebne molbe, na način da pri upisu uplate odgovarajući iznos, sukladno prethodno navedenim pravilima. Referada vodi evidenciju obročnog plaćanja, a obveza je studenta podmiriti buduće rate do navedenih datuma.

Referada će izvršiti upis nakon što obavi kontrolu uplate potrebnog iznosa. Kontrola obavljene uplate provodi se putem OIB-a u pozivu na broj svake uplate. Zbog ovoga je iznimno bitno da pravilno upišete oznaku studija i svoj OIB. Nije potrebno slati potvrdu o uplati, ali Vam savjetujemo da je svakako sačuvate, za slučaj da dođe do pogreške u upisu poziva na broj (u tom slučaju ćemo Vas zamoliti da nam dostavite presliku potvrde).

Nakon završetka roka upisa, studentska referada će provjeriti unesene podatke i izvršiti upis studenta. Ako se utvrde bilo kakve manjkavosti s predanim podacima i dokumentacijom kontaktirat ćemo Vas putem e-pošte ili telefonski.

Najkasnije do srijede, 6. listopada do 14:00 sati elektroničkom poštom ćemo Vas obavijestiti o izvršenom upisu na studij.

Obavijest o odabiru izbornih kolegija, seminara (za studente diplomskog studija socijalne politike) i izboru područja socijalnog rada u okviru obaveznog kolegija Odabranih područja socijalnog rada za studente diplomskog studija socijalnog rada biti će objavljena u srijedu 6. listopada na mrežnoj stranici diplomskog studija.


Online obrazac za prijavu za upis na sveučilišne diplomske studije Soc. rada i Soc. politike

Poštovane studentice, poštovani studenti, 

online prijavnom obrascu za upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike, te pripremne godine diplomskog studija socijalne politike u akademskoj godini 2021./2022. pristupate putem niže navedene poveznice:

https://limesurvey.srce.hr/587329?lang=h

Molimo Vas da prije ispunjavanja online obrasca pročitate UPUTE za ispunjavanje dijelova podataka o diplomskom studiju na koji se prijavljujete.

Molimo Vas da prilikom prijave predaju dokumentaciju vršite putem računala ili prijenosnog računala, a ne putem mobitela ili pametnog telefona.

Prilikom vršenja prijave na upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike u akademskoj godini 2021./2022., molimo Vas da slijedite upute iz prethodno objavljene obavijesti (koja se nalazi ispod ove obavijesti) o podacima i dokumentaciji koju trebate priložiti.

Prijave na natječaj za upis na diplomske sveučilišne studije socijalnog rada i socijalne politike će se vršiti od četvrtka 30. 9. od 8:00h do petka 1.10. do 13:00h.


Obavijesti
PRIJAVE ZA UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA I SOCIJALNE POLITIKE 2021/22

Poštovane prvostupnice, poštovani prvostupnici,

prijave na oba diplomska studija obavljati će se online, prema sljedećoj proceduri:

1. Prijave na natječaj za upis na diplomski studij će se vršiti od četvrtka, 30. 9. od 8:00h do petka, 1. 10. do 13:00h.

 • Prijava na natječaj za upis će se vršiti putem aplikacije. Upute za pristup aplikaciji biti će objavljene na ovoj mrežnoj stranici u utorak 28. 9. 
 • U aplikaciju će unijeti svoje osobne podatke kao i podatke o završenom studiju. Popis podataka koje će te trebati unijeti u aplikaciju možete vidjeti ovdje u Obrascu za prijave na diplomski studij. U ovoj aplikaciji kandidati mogu izvršiti i prijavu za upis na oba diplomska studija ukoliko to žele.                                                           
 • Kroz aplikaciju će biti moguć odabir prioritetnog statusa studiranja i samog izbora prioritetnog diplomskog studija, ukoliko će te prijaviti upis na oba diplomska studija.
 • U aplikaciju će se nadalje morati priložiti slijedeći dokumenti:

a)    Potvrda o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju

(pristupnici koji su završili neki od studijskih programa na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nisu dužni priložiti svjedodžbu, odnosno potvrdu o završetku studija)

Ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu.

Naziv datoteke mora biti ImePrezime-Potvrda o studiju

b)    Dopunska isprava o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s prosjekom završenog studija

(pristupnici koji su završili neki od studijskih programa na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nisu dužni priložiti dopunsku ispravu, odnosno prijepis ocjena)

Ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu.

Naziv datoteke mora biti ImePrezime-Prijepis ocjena

c)    Osobna iskaznica ili putovnica

Ako se koristi osobna iskaznica, ona mora biti čitljivo skenirana s obje strane, i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu.

Ako se umjesto osobne iskaznice koristi putovnica, skeniraju se stranice na kojima se nalaze fotografija i osobni podaci u PDF, JPG ili PNG formatu.

Naziv datoteke mora biti ImePrezime-osobna ili ImePrezime-putovnica.

d)    Kopija vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena

Ona mora biti čitljivo skenirana i priložena u PDF, JPG ili PNG formatu.

Naziv datoteke mora biti ImePrezime-Vjenčani list
 

 • Nakon pohrane podataka u aplikaciju, administrativne službe Fakulteta provjeriti će unesene i priložene podatke. Ako se utvrde bilo kakve manjkavosti s predanim podacima i dokumentacijom kontaktirat ćemo Vas putem e-pošte ili telefonski.
 • Najkasnije do subote, 2. listopada do 12 sati ćete biti obaviješteni putem e-pošte o uspješno izvršenoj prijavi na natječaj za upis na diplomski studij.
   

2.    U ponedjeljak, 4. listopada 2021. do 12:00h biti će objavljena lista redoslijeda za upis na pojedini diplomski studij na ovoj mrežnoj stranici.

3.    Upisi na diplomski studij će se vršiti online prema listi redoslijeda 4. listopada od 14 sati i 5. listopada 2021. godine do 23:59. Upute za upis na diplomski studij će biti dostupne na ovoj mrežnoj stranici. 

Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte: ana.duic@pravo.hr.