Predstojnik Studijskog centra socijalnog rada

Predstojnik Studijskog centra: Prof.dr. sc. Ivan Rimac

Telefon 01, 4895 803
Fax 01, 4821 206
E-pošta: studij-soc-rada@pravo.hr
URL: www.pravo.unizg.hr/sc-sr