Predstojnica Studijskog centra socijalnog rada

Predstojnica Studijskog centra: Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc

Telefon 01, 4895 803
Fax 01, 4821 206
E-pošta: studij-soc-rada@pravo.hr
URL: www.pravo.unizg.hr/sc-sr