Natječaj za upis studenata na 4....

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na:

• 4. godinu preddiplomskog studija socijalnog rada (2 semestra) za studente koji su završili trogodišnji preddiplomski studij socijalnog rada Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku ili Hrvatskog sveučilišta u Mostaru – 15 izvanrednih studenata


Za upis na studij pristupnik treba imati najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada na navedenim sveučilištima. Studenti upisuju diferencijalni program 4. godine kojim stječu 60 ECTS bodova i titulu prvostupnika socijalnog rada koja im omogućuje natjecanje za upis na diplomski studij socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu.

 

1. Prijave za studije

Prijave se primaju 27. - 30. rujna 2020. od 10 do 13 sati u zgradi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, soba 5, prizemlje.


2. Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti:

a)    svjedodžbu, odnosno potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju 
b)    dopunsku ispravu o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s prosjekom završenog studija
c)    predočiti originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu. Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti.
d)    kopiju vjenčanog lista u slučaju promjene prezimena
e)    pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u inozemstvu prilažu uz svjedodžbu, nostrifikaciju svjedodžbe i dopunsku ispravu o studiju i studijski program te izvedbeni plan studija.

 

3. Razredbeni postupak 

Lista redoslijeda za upis na studije utvrđuje se na temelju prosječne ocjene kojom su pristupnici završili preddiplomski sveučilišni studij (najviše 5,00 bodova).

 

4. Objava liste redoslijeda

Lista redoslijeda objavit će se u petak 1. listopada 2021. do 10 sati na mrežnim stranicama Fakulteta.

 

5. Upisi

Upisi će se obaviti nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka, prema listi redoslijeda 1. listopada 2021. godine, od 10 do 13h.
Naknada školarine za upis diferencijalni program 4. godine iznosi 7.200,00 kuna.

 

6. Napomene

Obrasce za prijavu pristupnici mogu  nabaviti u zgradi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nazorova 51, soba 5, prizemlje.

Popis obavijesti