Poštovane studentice i studenti,

Dobro došli na studij socijalnog rada na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Obavještavamo Vas da nastava započinje 26. i 27. rujna 2019. Danima orijentacije prema rasporedu.

Dolazak na Dane orijentacije je obvezan za sve studente.

Predavanja i seminari započet će u ponedjeljak 30. 9. 2019. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici fakulteta.

RASPORED ZA DANE ORIJENTACIJE 

Popis obavijesti