Poslijediplomski specijalistički radovi

 

ALADROVIĆ Deklman, Alenka: Doživljaj supervizije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi – iz perspektive voditelja i stručnih radnika centra za socijalnu skrb (Supervizija u psihosocijalnom radu)

A-9773

                                            

ALEBIĆ, Josip: Uloga i postupanje škole u slučajevima nasilja nad djecom u obitelji  na području grada Sinja (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A-8536

BABOSELAC – Marić, Marinela: Psihosocijalni korelati zadovoljstva s poslom policijskih službenika  (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 8762

BAŠIĆ, Estera: Zadovoljstvo boravkom u sigurnoj kući žena žrtava obiteljskog nasilja   (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 10018

BALŠIKJEVSKA, Maja: Odnosi moći u vršnjačkoj grupi adolescenata

(Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A-8546

BOŽIĆ, Tončica: Razvojno-integrativna supervizija kao čimbenik razvoja  rukovodnih kompetencija (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                              

A- 9088

BREBER, Marija: Mišljenje stručnjaka centara za socijalnu skrb o obiteljskoj medijaciji  (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 8733

BUDA-Stranić, Ivana: Izazovi planiranja grupnog rada s mladima kojima je izrečena posebna obveza uključivanja u psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A-8726

BUNTAK, Tomislav: Suočavanje obitelji s problemom ovisnosti o kockanju 

 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9598

CICAK, Maca: Etička načela u superviziji   (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A-7932

CRNOJA Bartolić, Josipa: Prezentacija socijalnog rada na javnoj televiziji

(Specijalistički rad)   

A- 9576

ČESI, Siniša: Motivacija za (ne)uključivanje u superviziju stručnih radnika centara za socijalnu skrb (Supervizija u psihosocijalnom radu)

A- 9301

ČIZMAR, Mirna: Kritička analiza uloge instrumenata pretpristupne pomoći u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj (Socijalna politika)

A- 9046

ĆAKIĆ Kuhar, Sandra: Procjena socijalnih i zdravstvenih potreba u Istarskoj županiji s analizom uloge ključnih dionika (Socijalna politika)

A- 9336

DOMINIKOVIĆ Šafranić, Sunčica: Iskustvo prijemne procjene potreba iz perspektive korisnika i stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb

(Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9354

DUČKIĆ, Anita: Doprinos duhovnosti u jačanju kohezivnosti i otpornosti u obiteljima pripadnika karizmatskih zajednica (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 8727

ERDELJA, Sergej - Augustin: Informiranost, motivacija i očekivanja od supervizije ravnatelja ustanova socijalne skrbi i obiteljskih centara

 (Supervizija u psihosocijalnom radu)

A- 9333

FERLINDEŠ, Maja: Uloga igre u psihosocijalnom radu s djecom

(Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9335

FORKO, Davorka: Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora

iz perspektive supervizanata (Supervizija u psihosocijalnom radu)    

A- 9045

GJORGIEVSKA,  Marina: Povezanost i koraliteti roditeljskog fizičkog kažnjavanja djece s vršnjačkim nasiljem učenika na području grada S   kopja i Bitole  (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A-8493

GRGEC, Maja: Ključne komunikacijske vještine u procesu supervizije

 (Supervizija u psihosocijalnom radu)    

A- 9532    

GRGOS, Anita: Iskustvo učenja u superviziji iz perspective supervizora početnika (Supervizija u psihosocijalnom radu)     

                                                                                                                                 A- 10512

HAMER Vidmar, Nikiica: Povjerljivost u superviziji  

(Supervizija u psihosocijalnom radu)    

A- 10246

HERCEG Babić, Tamara: Doživljaj odgojnog rada odgajatelja u odgojnim domovima (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9142

KANĐERA, Valerija: Prepoznavanje i prevencija neprikladnog i manipulativnog ponašanja roditelja u obiteljskoj medijaciji (Obiteljska medijacija)

A- 10020

KLINČIĆ, Jelena: Provođenje sigurnosne i zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti s počiniteljima nasilja u obitelji (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9605

KLOBUČAR, Jelka: Stavovi i percepcija potrebe za uvođenjem supervizije ravnatelja centara za socijalnu skrb  (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

                                                      A-7985

KOLEGA, Maja: Zadovoljstvo poslom, profesionalno sagorijevanje i potreba za supervizijom školskih psiholog(inj)a (Supervizija u psihosocijalnom radu)     

                                           A- 8657

KOREN, Ivančica: Izvori stresa supervizora u sustavu socijalne skrbi (Supervizija u psihosocijalnom radu)     

A- 9571

KRZNAR Buzov Ljiljana: Značaj supervizije u području rada s djecom, mladima i obitelji (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9606

KUSTURIN, Snježana: Smjernice za prezentaciju supervizije psihosocijalnog rada (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A-8268

LAKLIJA, Maja: Iskustvo voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i potreba za supervizijom  (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                              

A- 8790

MATANOV Kovač, Željka: Primjena obiteljske medijacije u rješavanju sukoba adolescenata i roditelja  (Obiteljska medijacija)

A- 10017

MATOŠINA Borbaš, Sandra: Doprinos teoriji izbora praksi obiteljske medijacije

(Obiteljska medijacija)

A-10234

MATIĆ, Višnja: Razvoj supervizijskog odnosa u psihosocijalnom radu

(Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A-8269

MATUZOVIĆ, Elizabeta: Potreba za supervizijom u pastoralnom radu

(supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9373

MENDEŠ, Daria: Integracija duhovnosti u savjetovanje i psihoterapiju

(Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A-9990

MESIĆ, Margareta: Primjena terapijskih čimbenika I. Yaloma u superviziji

(Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9087

MIHOLJEVIĆ-Lapić, Mila: Komunikacijske vještine u obiteljskoj medijaciji

(Obiteljska medijacija)

A-10245

MILANOVIĆ Lambeta, Anita: Informiranje roditelja u procesu medijacije o prilagodbi djece na razvod

(Obiteljska medijacija)

A-10235

MILJENOVIĆ, Ana: Obilježja i perspektive razvoja nerazvijenih lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 8844

MRZLEČKI, Sanja: Sudjelovanje u edukacijama kao izvor stresa i osnaživanja stručnjaka: primjer Poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije (Obiteljska medijacija)

A-10002

ORAČ, Vesna: Analiza primjene kreativnih tehnika u superviziji psihosocijalnog rada (Supervizija u psihosocijalnom radu) 

A- 10125                                           

ORELJ, Sanja: Analiza kriterija za izricanje mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu u CZSS Sisak

(Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 10019

PATRČEVIĆ, Sonja: Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u obitelji  (Obiteljska medijacija)

A-9776

PETROVIĆ, Ivanka: Supervizija kao metoda razvoja profesionalnog identiteta učitelja i nastavnika vjeronauka (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9569

POŽEGA, Jasenka: Značaj procjene intenziteta nasilja u partnerskim odnosima za provođenje medijacije: perspektiva stručnjaka (Obiteljska medijacija)

A- 10206

PREPELIĆ Potočki, Željka: Uloga supervizije u profesionalnom razvoju stručnjaka (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9570

PROTULIPAC, Martina: Sindrom otuđenja od roditelja i obiteljska medijacija

(Obiteljska medijacija)

                                                                                                          A- 10212

PUDIĆ, Maja: Kvaliteta usluga u skloništima za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji

(Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9853

RADAKOVIĆ, Dražen: Doživljaj homoseksualaca o integriranosti u društvo

(Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

A- 9300

RAPAIĆ, Irena: Inkluzija djece s intelektualnim teškoćama u redovite osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove i razvoj usluga podrške na području grada Velike Gorice (Socijalna politika)

A- 10021

RAŠIĆ Ajkunić, Sunčica: Perspektiva korisnika i njeno očuvanje u skrbništvu za punoljetne osobe (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

                                                                                                                                     A- 10513

RICHTER, Milica: Kvalitativno ispitivanje potreba za uvođenjem supervizije za odgajatelje u predškolskim ustanovama za odgoj i naobrazbu  (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

 A-8353

 ROGIĆ Šneperger,  Ljiljana: Očekivanja i doživljaj supervizije iz perspektive udomitelja djece i stručnjaka koji se bave poslovima udomiteljstva  (Supervizija u psihosocijalnom radu)

A- 9334

RUSAC, Silvija: Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                                                                                            A-8198

SARTA, Irena: Javne kampanje o rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada, zaštiti dostojanstva i ukidanju rodno uvjetovanog nasilja i razvoj politike ravnopravnosti spolova (Socijalna politika)

A- 9575

SKELAC, Mirela: Doživljaj i potreba za supervizijom prosvjetnih radnika na području istočne Hrvatske (Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 8728

SMREKAR, Maja: Doživljaj kompetentnosti obiteljskih medijatora za uključivanje djece u medijaciju o pitanjima roditeljske skrbi (Obiteljska medijacija)

A-9772

                                             

STIJEPOVIĆ, Lana: Iskustva medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije osobe sa supervizijom (Supervizija u psihosocijalnom radu)

A-10222

ŠPEHAR Fiškuš, Katarina: Socijalna zaštita osuđenih počinitelja kaznenih djela u institucionalnom tretmanu (socijalna politika)

A-9604

TOMIĆ, Vedrana: Razine odgovornosti u supervizijskim odnosima

(Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A-8309

TUĐA-Družinec, Ljerka: Utjecaj profesionalnog iskustva supervizora i

konteksta na supervizijski proces u pomažućim profesijama

(Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A-8199

TURUDIJA, Lidija: Duhovnost i mentalno zdravlje

 (Psihosocijalni pristup u socijalnom radu)

       A-9533  

VRBAN, Ines: Potrebe i iskustva sa supervizijom u udrugama civilnog društva na području grada Zagreba

(Supervizija u psihosocijalnom radu)

A- 9055

VRBIĆ, Ljiljana: Percepcija ravnatelja o značaju supervizije za unapređenje kvalitete rada u domovima za starije i nemoćne osobe

(Supervizija u psihosocijalnom radu)                                             

A- 9141


Repozitorij
Repozitorij je prazan