Tijekom ožujka 2019. u sklopu seminara predmeta Socijalna politika, održana je edukacija Informacijske vještine, za studente seminariste kolegija Socijalna politika

Prezentacija "Informacijske vještine"

Popis obavijesti