Administracija

Referenti za opće i studentske poslove

 

Referada I.

Studentska referada I. i II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada - Zrinka Grubeša
Telefon 01 4895 805
Fax. 01 4821 206

 

Refereda II.

Studentska referada III. i IV. godine preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada - Tihana Delak
Telefon 01 4895 806
Fax. 01 4821 206

 

Referada III.

Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, diplomski sveučilišni studij socijalne politike i poslijediplomski specijalistički studiji - Ana Duić
Telefon 01 4895 831
Fax 01 4821 206

 

Studentska evidencija

Studentska evidencija - Ivana Bregović Žimbrek
Telefon 01 4895 804
Fax. 01 4821 206