70 godina Studijskog centra socijalnog rada, 22. rujna 2022.