S obzirom da je preglednost obavijesti znatno otežana u slučaju izravne vidljivosti cijelog teksta, molimo da za aktualne obavijesti u vezi nastave

kliknite na naslov obavijesti te provjerite aktualnosti glede predavanja, ispita, seminara, vježbi i konzultacija.

U slučaju promjene termina pojedinačnih konzultacija članovi Katedre će staviti zasebnu obavijest izravno na stranici.

 

PREDAVANJA:

PREDAVANJA IZ PREDMETA RIMSKO PRIVATNO PRAVO ĆE SE ODRŽAVATI U LJETNOM SEMESTRU.

VAŽNA OBAVIJEST!: Prvi kolokvij za IV. blok (gradivo u udžbeniku: uvod, izvori rimskog prava (povijesni razvoj), statusno i obiteljsko pravo te stvarno pravo) održat će se u _____________h, (umjesto prva dva sata predavanja; predavanja se zatim nastavljaju od 10.15h).

Za neseminariste prvi kolokvij će se također održati od __h, u dv. _, TRH14.

Za seminariste svih seminarskih grupa kolokvij će se održati od __h, u dv. _, TRH14.

Potrebno je doći pred odgovarajuću dvoranu 15 min prije početka kolovija radi prozivanja te je potrebno ponijeti indeks ili osobnu iskaznicu radi provjere identiteta.

 

Pristup kolokvijima će biti omogućen u ljetnom semestru akademske godine 20__./20__. i seminaristima i redovnim i izvanrednim studentima koji nisu upisali seminar iz Rimskog privatnog prava, a koji su prvi put upisali predmet Rimsko privatno pravo, uz pretpostavku pohađanja 3/4 predavanja prije svakog kolokvija (računa se period od kolokvija do kolokvija) o čemu se vodi redovna evidencija.

U ljetnom semestru akademske godine 20__./20__. u svakom bloku će biti održana dva kolokvija. Prvi kolokvij će obuhvaćati gradivo ispredavano na prvih 10 predavanja (uvod; izvori rimskog prava; statusno i obiteljsko pravo; stvarno pravo) te će se održati na dan kada se održava 11. ili 12. predavanje, dok će drugi kolokvij obuhvaćati cijelo obvezno pravo (drugih 10 predavanja) te će se održati na dan kada se održava 21. predavanje.

 

Svaki od kolovija će imati 7 pitanja od kojih svako nosi 2 boda, a za prolaz na kolokviju je potrebno skupiti 7 od 14 bodova. Za oslobođenje od pisanog dijela ispita potrebno je iz dva kolokvija skupiti najmanje 18 od 28 bodova, s tim da svaki kolokvij mora biti pozitivan. Ispravaka kolokvija nema, a pristup drugom kolokviju za neseminariste će biti uvjetovan prolaskom prvog kolokvija.     

 

Temeljno pravo glede oslobođenja od pisanog dijela ispita iz seminarskog kolokvija je isto i za seminariste i neseminariste, tj. pravo izaći izravno na usmeni dio ispita, bez pisanog dijela ispita, imat će oni studenti koji će sve kolokvije položiti sa ukupnim brojem bodova od najmanje 18 od 28, s tim da svi kolokviji moraju biti pozitivni, tj. na svakom pojedinačno mora biti skupljeno više od 50% bodova za prolaz, jer nema ispravka kolokvija, a u slučaju pada na bilo kojem kolokviju matematički nije moguće postići tražene bodove.

Seminaristi moraju položiti prvi kolokvij te će imati ispravak prvoga kolokvija (kada bude pisan i drugi kolokvij) kako bi mogli položiti seminar, no time neće moći skupiti bodove za oslobođenje od pisanog dijela ispita.

Studenti koji se oslobode pisanog dijela ispita putem kolokvija mogu ostvariti svoje pravo na izravan pristup na usmeni dio ispita (jednom) i na rokovima u srpnju i rujnu iste akademske godine. 

 

ISPITI:

Na ispitnom roku __.__.2019. pisani ispit iz RPP će se održati u _______, __.__.2019. u __.__h u dv. I, TRH14.

Rezultati pisanog dijela ispita i raspored usmenih ispita objavljuju se na stranici predmeta Rimsko privatno pravo. Stranica sa rezultatima pisanog dijela ispita i rasporedom za usmeni dio ispita za studente koji su prošli pisani dio testa postavljena je ispod glavne stranice predmeta te je za uvid u stranicu potrebno logirati se sa AAI identitetom. 

 

SEMINARI:

Seminar se održava u ljetnom semestru, kada i predavanja.

Za seminarske grupe RPP-_-___ u __. bloku (voditelj ______________) otvoren je e-kolegij u Merlinu. Za pristup e-kolegiju, a nakon što budu pridodani u grupu od strane referade, studenti se trebaju koristiti svojim AAI identitetom (korisničko ime i lozinka). Više informacija o AAI identitetu dostupno je na https://www.pravo.unizg.hr/studenti/aai. Korisničko ime i lozinka upisuju se na stranici https://moodle.srce.hr/2018-2019. Informacije o navedenom seminaru mogu se naći i na stranici seminara pod imenom voditelja seminara.

 

VJEŽBE: 

 


KONZULTACIJE:

Kolegama koji uskoro izlaze 8. put na ispit se preporuča da dođu slušati ispite na sljedećem roku.

Popis obavijesti