RIMSKO PRIVATNO PRAVO (PREDMET):
Obavijesti
Opće obavijesti glede ispita

ADMINISTRATIVNA PITANJA (VEZANO ZA STUDOMAT)

Za sva pitanja glede prijave i odjave ispita te ostala tehnička pitanja mole se kolege da se obrate administrativnim službama na Fakultetu. Članovi Katedre za to nisu nadležni te molimo da se ne šalju mailovi s takvim upitima.

 

 

IZLAZAK NA ISPIT 8. PUT (DRUGA KOMISIJA)

Kolegama koji izlaze na ispit 8. put, a imaju problema s pripremom ispita, preporuča se da se jave na konzultacije kod članova Katedre ili na mail tkarlovi@pravo.hr.

Uputno je javiti se mjesec dana prije namjeravanog izlaska na ispit ili prije ispitnog roka koji prethodi onome na koji student izlazi na drugu komisiju.