Datum PREDMET  VRIJEME    

27.2.2023.

Ponedjeljak

Dvorana 2 ĆMT 4

 

28.2.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

  17,00-20,0h

01.03.2023

Srijeda

Dvorana 2 ĆMT 4

  17,00-20,00 h

02.03.2023.

Četvrtak

Dvorana 2 ĆMT 4

   17,00-20,00 h    

03.03.2023.

Petak

Dvorana 2 ĆMT 4

Institucije i pravni sustav EU

prof. Snježana Vasiljević

17,00 -20,30 h    

06.03.2023

Ponedjeljak

Dvorana 2 ĆMT 4

 Institucije i pravni sustav EU

prof. Snježana Vasiljević

17,00-20,30 h    

07.03.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

EU u međunarodnom pravu

prof. Davorin Lapaš

17,00-20,30 h    

08.03.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 

     

09.03.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4 

EU u međunarodnom pravu

prof. Davorin Lapaš

 

10.3.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

EU u međunarodnom pravu

prof. Davorin Lapaš

 17,00-21,00 h    

13.3.2023.

Ponedjeljak 

Dvorana II ĆMT 4

Pravo unutarnjeg tržišta EU

prof. Melita Carević

 

 

17,00-21,00 h

 

 

14.3.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

 Institucije i pravni sustav EU

prof. Snježana Vasiljević

17,00-21,00 h

 

 

15.03.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

16.03.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 Europski sud za ljudska prava

 17,00-21,00 h    

17.03.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

Institucije i pravni sustav EU

prof. Snježana Vasiljević

 

20.03.2023

Ponedjeljak

 

 REZERVIRANO

 

 

 

21.03.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

 

17,00-21,00 h

 

 

22.03.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 

17,00-21,00 h

 

23.03.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 Pravo unutarnjeg tržišta EU

prof. Melita Carević

 17,00-21.00 h

 

 

24.03.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

 sudovi eu

 

 

 

27.03.2023.

Ponedjeljak

REZERVIRANO  

28.03.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

 

 17,00-21,00 h

 

 

29.03.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 sudovi eu

17,00-21,00 h

 

 

 

30.3.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

Pravo unutarnje tržišta EU

prof. Melita Carević

17,00-21,00 h

 

 

31.03.2023.

Petak 

Dvorana II ĆMT 4

Institucije i pravni sustav EU

prof. Snježana Vasiljević

 17,00-21,00 h

 

 

03.04.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

 

17,00-21,00 h

 

 

04.04.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

 

 

05.04.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 

EUROPSKA PRAVNA TRADICIJA

(Konzultacije 4 sata)

prof. Dalibor Čepulo

 17,00-21,00 h

 

 

06.04.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 

17,00-21,00

 

07.04.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

 VELIKI PETAK

 17,00-21,00 h

 

 

10.04.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

 USKRSNI PONEDJELJAK

 17,00-21,00 h

  

11.04.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

 

 17,00-21,00 h

 

 

12.04.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

   

13.04.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 Poredbeno ustavno država članica EU

(konzultacije 4 sata)

 17,00-21,00 h

 

 

14.04.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

SUDOVI EU

 17,00-21,00 h

 

 

17.04.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

18.04.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

 

17,00 -21,00 h

 

 

19.04.2023.

Srijeda

Dvorana II  ĆMT 4

 

 

 

 

20.04.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

   

21.04.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

 

 17,00 -21,00 h

 

 

24.04.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

SUDOVI EU novi termin umjesto 21.4.

17,00-21,00 h

 

25.04.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

 

 

 

26.04.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

 

27.04.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

28.04.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

   

01.05.2023.

Ponedjeljak

 PRAZNIK RADA

 

 

 

02.05.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

 

 

 

 

03.05.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

04.05.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

05.05.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

 Sudovi EU

 

 

 

08.05.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

Sudovi EU  

09.05.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

 Pravo unutarnje tržišta EU

prof. Iris Goldne Lang

 17,00 -21,00 h

 

 

10.05.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

 

11.05.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

 

12.05.2023.

Petak

Dvorana I ĆMT 4

 

 

 

 

 

15.05.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

 

16.05.2023.

Utorak

Dvorana I ĆMT 4

Pravo unutarnje tržišta EU

prof. Iris Goldner Lang

17,00-21,00 h

17.05.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

 

18.05.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 Europski sud za ljudska prava

17,00 H

   

19.05.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

 Europski sud za ljudska prava

17.00 H

 

 

22.05.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

 

23.05.2023.

Utorak

Dvorana II ĆMT 4

 Pravo unutarnje tržišta EU

prof. Iris Goldner Lang

 

 

 

 

24.05.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

   

25.05.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 Europski sud za ljudska prava

 17,00 h-21,00 h

 

 

26.05.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

 Europski sud za ljudska prava

 17,00 -21,00 h

 

 

29.05.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

30.05.2023.

Utorak

Dvorana II ĆMT 4

 

 DAN DRŽAVNOSTI

 

 

 

31.05.2023.

Srij

 Europsko privatno pravo 

Trg RH 3

II kat soba 33 od 17-21

 

01.06.2023.

Četvrvrtak

Europsko privatno pravo

Trg RH 3

II kat soba 33 od 17-21

 02.06.2023.

Petak 

Dvorana II ĆMT 4

 

 Europsko privatno pravo

Trg RH 3

II kat soba 33 od 17-21

 

 

05.06.2023.

Ponedjel

 Europsko privatno pravo

 

Trg RH 3

II kat soba 33 od 17-21

 

 

06.06.2023.

Utorak

 Europsko privatno pravo

Trg RH 3

II kat soba 33 od 17-21

 
 

07.06.2023.

Srijeda

 

 Europsko privatno pravo

 

Trg RH 3

II kat soba 33 od 17-21

   

08.06.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 

 TIJELOVO

     

09.06.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

   

12.06.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

   

 13.06.2023.

Utorak

Dvorana II ĆMT 4

     

14.06.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

15.06.2023

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

16.06.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

19.06.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

   

20.06.2023.

Utorak

Dvorana II ĆMT 4

     

 

 

 

 21.06.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

 22.06.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

 DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

     

 23.06.2023.

Petak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

26.06.2023.

Ponedjeljak

Dvorana II ĆMT 4

 

 

 

 

27.06.2023.

Utorak

Dvorana II ĆMT 4

   

28.06.2023.

Srijeda

Dvorana II ĆMT 4

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka

Mr. Aleksandra Čar

     

29.06.2023.

Četvrtak

Dvorana II ĆMT 4

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka

 Mr. Aleksandra Čar

     

30.06.2023.

Petak 

Dvorana II ĆMT 4

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka

 Mr. Aleksandra Čar

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

         

     

 

 

     

 

 

     

 

   

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan