Repozitorij
Repozitorij je prazan

KOLEGIJ EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO

 

Cilj je kolegija razumjeti ratio i doseg integrativnih procesa u Europi na pravnoj i društvenoj razini, steći produbljena znanja o rješenjima hrvatskoga obiteljskog prava u usporedbi s izabranim poredbenim rješenjima, o standardima zaštite ljudskih prava (koja se odnose na članove obitelji) osobito prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Povelji temeljnih prava Europske unije, kao i vrednovati prednosti i nedostatke hrvatskoga obiteljskog prava u usporedbi s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima.

 

Nakon uspješno položenog predmeta, student će moći:

  • razumjeti ključne točke u procesima odlučivanja na razini Europske unije i Vijeća Europe
  • koristiti praksu europskih sudova, s ciljem pravilnog zaključivanja o dosegu određene pravne norme
  • interpretirati norme europskoga prava u svjetlu namjere tvorca norme te prakse europskih sudova – Europskoga suda i Europskoga suda za ljudska prava
  • razlikovati smisao i modalitete stvaranja europskoga obiteljskoga prava u užem smislu (Europska unija) od europskoga obiteljskog prava u širem smislu (Vijeće Europe, Haška konferencija za međunarodno privatno pravo)
  • analizirati prigovore koji se ističu u procesima integriranja u području obiteljskog prava (kulturni imperijalizam, utopija i sl.)
  • predložiti pravila dobre prakse u području obiteljskog prava (npr. u obiteljskoj medijaciji)
  • prosuditi o prednostima i nedostacima koje hrvatski obiteljskopravni sustav pokazuje u usporedbi s rješenjima usvojenim na razini Europske unije i Vijeća Europe.

 

Nastava se, ovisno o odluci na razini doktorskog studija, izvodi u obliku predavanja i konzultacija. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, a ispit se sastoji od pisanog dijela (esej i analiza