Metodologija prava Europske unije

Opće informacije o predmetu

 

ECTS: 6

Broj sati nastave: 24

predmet Jean Monnet Modula: "EU Constitutional Law and Methodology"

https://www.pravo.unizg.hr/EJP/JMMEUConLaw

 

 

Nositelji predmeta

 

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Dr. sc. Nika Bačić Selanec

 

Opis predmeta

Glavna je svrha ovog predmeta razviti kritičko mišljenje kod polaznika studija. Raznim temama europskog prava može se pristupiti iz različitih teorijskih perspektiva. Primjerice, formalno-pravni pristup pravu promatra pravo kao zatvoreni sustav pravila koji unutar sebe sadrži rješenja za pravne probleme. Stoga će pravni formalisti često koristiti dogmatsku metodu kojom opisuju postojeće pravne institute i unutar sustava nuditi normativna rješenja de lege ferenda. Pravni realizam pokušat će, pak,  objasniti pravne fenomene društvenim odnosima koji postoje izvan sustava prava, u društvu, ekonomiji i sl. Stoga će se realisti u objašnjavanju i kritici pravnih rješenja služiti i metodama drugih društvenih znanosti, ekonomije i sl. Pravni realisti, a posebice pripadnici kritičkih pravnih studija pokušat će dekonstruirati postojeće poimanje i opravdanje pojedinih pravnih instituta.

Analizi pravnih pojava može se pristupiti iz različitih razloga, bilo da ih se želi samo opisati i bolje shvatiti, ili ih se želi kritizirati i predložiti promjene. Tako će pristup proučavanju prava biti bilo deskripitivan bilo normativan. 

Ovaj predmet ima za svrhu predočiti polaznicima da ne postoji samo jedan pogled na pravo, u ovom slučaju pravo EU. Tako i oni koji sudjeluju u oblikovanju i interpretaciji europskog prava, primjerice povjerenici u Komisiji, političari koji sudjeluju u procesu donošena odluka, ali i suci Suda EU imaju različita poimanja prava. 

Očekuje se da polaznici, temeljem pročitanih materijala i diskusija koje će se voditi u okviru predmeta, razviju vještinu kritičkog pristupa svakom tekstu koji čitaju. Drugi ishod ovog predmeta jest omogućiti polaznicima da samostalno pristupe istraživanuju fonomena europskog prava, razumijevaći pri tome svoje vlastito istraživanje. 

 

Način odvijanja nastave

Ne postoji udžbenik za ovaj predmet. Polaznici će, putem sustava Merlin, biti obaviješteni o materijalima (uglavnom akademskim člancima) koje trebaju pročitati za pojedini nastavni sat te biti spremni o njima razgovarati. 

Na sustavu Merlin bit će postavljena i snimljena predavanja nekih gostujućih predavača.

Tijekom akademske godine, bit će organizirana i predavanja gostujućih predavača. Moguće je da, ovisno o posjetu pojedinog predavača, predavanja relevantna za ovaj predmet budu održana i izvan uobičajenih termina nastave. 

Stoga molimo studente koji misle da će htjeti upisati ovaj predmet koji se u programu nalazi u drugom semestru studija da se odazovu i pozivu na gostujuća predavanja koja će se održati u prvom semestru studija, a o kojima će svi polaznici specijalističkog studija iz europskog prava biti obaviješteni.

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan